FRDK holder fast i sit navn

De pløjefrie landmænd fokuserede på generalforsamlingen i FRDK blandt andet på, hvor foreningen skal bevæge sig henad i de kommende år.

FRDK-formanden Henrik Terp understregede, at pløjefrit landbrug er fremtidens landbrug, som det efterspørges af forbrugere, politikere og landmænd. Arkivfoto

FRDK står – efter foreningens generalforsamling på Dalum Landbrugsskole – stadig for Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark. Der var ellers indkommet forslag om at ændre navnet til Foreningen for Regenerativt Jordbrug i Danmark.

120 landmænd og rådgivere deltog i generalforsamlingen, som Hans Dahm ledte forsamlingen igennem. Formand Henrik Terp fremlagde beretningen og understregede, at pløjefrit landbrug er fremtidens landbrug, som det efterspørges af forbrugere, politikere og landmænd.

Og det var formanden selv, der bragte det i Danmark relativt nye begreb regenerativt landbrug på bane. Blandt andet med henvisning til at store fødevarevirksomheder som Nestlé og Arla interesserer sig meget for begrebet.

Dyrkningsformen er endnu ikke defineret klart i Danmark, og her vil foreningen gerne byde sig til.

- Vi skal gribe muligheden for at gøre conservation agriculture (CA) til grundstenen for regenerativt landbrug, fastslog Henrik Terp.

Stort fokus på CA

Lars Andreasen, som er pløjefri rådgiver i Fjordland i Skive, spurgte efter beretningen formanden, om det store fokus på CA i foreningen kan blive en barriere for foreningens ønske om at tiltrække 1.000 nye medlemmer.

- Skræmmer det nogen væk?, spurgte rådgiveren med henvisning til, at det måske ikke er alle, der har et ønske om at gå fra pløjefri dyrkning til CA.

- Det håber jeg ikke, sagde formand Henrik Terp, som understregede, at alle er velkomne i FRDK, og at der ikke ses skævt til dem, der ikke tænker CA.

Men formanden understregede også, at CA giver noget politisk kant, og at pløjefri dyrkning med intensiv harvning kan være lige så skadeligt som pløjning.

Skifter ikke navn

Forslagsstilleren bag navneændringen påpegede, at landbruget gerne skal opbygge, ikke blot konservere. Han mente, at hvis foreningen fortsat skal have sin berettigelse, skal den fortsat være foran.

Formand Henrik Terp fortalte, at bestyrelsen ikke mener, at tiden er moden til at flytte fokus til regenerativt landbrug. Et sådant navneskifte ville være for svært for nuværende og nye medlemmer at forholde sig til. Det blev bakket op af et overvældende flertal i salen under den efterfølgende afstemning.

Ved valget til bestyrelsen blev Niels Hansen, Haslev, og Christian Wibholm, Stubbekøbing, nyvalgt. Søren Ilsøe og Torben Bay Jørgensen genopstillede ikke.

Læs også