Næsten 500 landmænd griber mulighed for præcisionslandbrug

I alt vil 494 landmænd samlet dyrke et areal på over 98.962 hektar som præcisionslandbrug. Og endnu flere kan komme til i løbet af året, oplyser Landbrugsstyrelsen.

I alt vil 494 landmænd samlet dyrke et areal på over 98.962 hektar som præcisionslandbrug. Og endnu flere kan komme til i løbet af året.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen på sin hjemmeside.

Der findes nemlig flere typer efterafgrøder med forskellige datofrister for indberetning, og helt frem til efteråret kan landmænd indberette, at de bruger præcisionslandbrug.

Beregninger fra Aarhus Universitet viser, at hvis 11 hektar jord dyrkes som præcisionslandbrug, har det samme effekt på kvælstofudledningen til vandmiljøet som én hektar efterafgrøder. Men gevinsten ved slippe for at skulle så efterafgrøder er langt fra den eneste.

- Gevinsterne er faktisk mange. Præcisionslandbrug kan både give højere udbytte, lavere omkostninger til gødning og spare tid i marken. Det kræver en investering i den rette teknologi, men det lader til, at fordelene for rigtig mange opvejer ulemperne, siger teamleder i Landbrugsstyrelsen Jakob Møgelvang, og tilføjer:

- Det er kun få år siden, at muligheden for at erstatte efterafgrøder med præcisionslandbrug var på forsøgsbasis. Nu er præcisionslandbrug for første gang et muligt alternativ til målrettede efterafgrøder for alle landmænd, og derfor er det glædeligt at se så mange, der griber den mulighed.

Højere udbytte

Såning af efterafgrøder skal sikre, at overskydende kvælstof ikke siver ud i søer, åer og fjorde eller ender i grundvandet. Så præcisionslandbrug kan være med til at sikre, at jorden får præcis den mængde kvælstof, afgrøderne har brug for.

Helt konkret er det laboratorieanalyser af gylle, satellitbaserede målinger af markernes kvælstofbehov og landbrugsmaskiner, der automatisk doserer hvor på marken, den skal sprede mest gødning, m.m., der gør det muligt delvist at erstatte efterafgrøder.

Præcisionslandbrug benytter satellitbilleder, droner, GPS og meget andet teknisk udstyr til at styre, når der skal sås, gødskes, sprøjtes og høstes så præcist som muligt. På den måde får landmanden et højere udbytte samtidig med, at der spares på brændstoffet, gødningen, pesticiderne og den tid, landmanden er i marken.

- Det er kun få år siden, at muligheden for at erstatte efterafgrøder med præcisionslandbrug var på forsøgsbasis. Nu er præcisionslandbrug for første gang et muligt alternativ til målrettede efterafgrøder for alle landmænd, og derfor er det glædeligt at se så mange, der griber den mulighed

Jakob Møgelvang, teamleder i Landbrugsstyrelsen

 

Krav til præcisionslandbrug

Fakta om krav til præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder

• Kvælstofbehovet for hver mark skal fastsættes

• Der skal udføres positionsbestemt gradueret gødningstildeling med udstyr, der har sektionsstyring og kantspredningsudstyr

• Indholdet af kvælstof i husdyrgødning og anden organisk gødning skal måles

• Omregningsfaktoren for præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder er 11:1. Det betyder, at man skal have anvendt præcisionslandbrug på 11 hektar af sine marker med korn eller raps for at erstatte 1 hektar efterafgrøder

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Læs også