Brakmarker må først slås fra 1. august

Du må IKKE slå dine brakmarker i perioden 1. maj til 31. juli. Der er forbud mod sprøjtning på arealer med MFO-brak. Omlægning af MFO-brak med vintersæd erstatter krav om slåning.

Af hensyn til agerlandets vilde dyr for eksempel harer og jordrugende fugle, er der forbud mod slåning af arealer, som er anmeldt som MFO-brak, MFO-bræmmer samt brak og brak langs vandløb og søer som alternativ til efterafgrøder i perioden 1. maj til og med 31. juli 2022

I særlige tilfælde må du slå delarealer

På alle brakarealer og bræmmer må du undtagelsesvis foretage en selektiv slåning af brakmarken i forbudsperioden på den del af arealet:

Ved risiko for krydsbestøvning mellem brakarealer og marker med frøafgrøder indenfor de afstande, som er fastsat i reglerne for certificering.

Ved behov for at bekæmpe giftige, aggressive eller uønskede plantearter (for eksempel flyvehavre, kæmpebjørneklo, brændenælder og tidsler). Bekæmpelse skal ske selektivt og afslået materiale må IKKE fjernes fra brakarealet.

Vildt– og bivenlige tiltag på brakmarken (max.10 meter brede og max. 10 procent af marken) er ikke omfattet af kravet om slåning og forbudsperioden for slåning.

Læs også