Høst af vinterraps

Ensartede vinterrapsmarker bør høstes direkte. Uensartede marker, eller vinterraps med meget ukrudt, bør skårlægges eller nedvisnes.

Rapsen skal skårlægges, når afgrøden har et gulligt skær, og cirka halvdelen af frøene er sorte. Det ideelle billede af frøenes udvikling ses her. Kilde Agri Nord

Af planteavlskonsulent Flemming Floor Jensen, Agri Nord

Om vinterrapsen skal høstes direkte, skårlægges eller nedvisnes skal snart besluttes.

• Ensartede vinterrapsmarker bør høstes direkte.

• Uensartede marker (eller meget ukrudt) bør skårlægges eller nedvisnes.

Høstmetoden besluttes, når afgrøden er gullig og cirka halvdelen af frøene er sorte.

Angreb af bladribbesnudebillen betyder nødmodning / lejesæd

I år ser vi desværre tydelige spor i rapsstænglerne efter larver fra bladribbesnudebillen. Bladribbesnudebillen lægger æg på bladribberne i marts. Larven lever skjult i stænglerne. Angrebene ser mange steder ret voldsomme ud.

Der er kun sparsomme data fra danske forsøg med angreb af bladribbesnudebiller, så betydningen af angrebene kender vi ikke. Svage planter i marken har større risiko for nødmodning. Det forventes dog ikke at få stor betydning for høststrategien.

Timing af høsttidspunkt i vinterraps

For at opnå størst muligt frøudbytte af standardkvalitet er det vigtigt, at rapsen høstes på det rigtige tidspunkt.

Olieindholdet stiger i rapsfrøet frem til fuld modenhed, hvorfor det gælder om at have tålmodighed, især da de fleste sorter på markedet har resistens mod skulpeopspring og derfor ikke er så udsatte for dryssespild. Denne sortsegenskab bør udnyttes til at få den sidste tilvækst med og til at nedsætte behovet for tørring ved ikke at høste for tidligt.

Landsforsøg peger på, at sorter med skulpeopspringsresistens kan opretholde udbytteniveauet op til to til fire uger efter det optimale høsttidspunkt. Pas dog på spirede frø ved længerevarende fugtige forhold.

Direkte høst

Direkte høst skal gennemføres, når frøene er sorte. Høj rapspris og sorter med skulpeopspringsresistens medvirker til, at dette er den foretrukne høstmetode.

Følgende forhold styrker beslutningen om direkte høst:

• Afgrøden modner jævnt

• Afgrøden er kraftig eller passende i leje

• Der er sidekniv på mejetærskeren

• Afgrøden er ren (fri for ukrudt og grønne plantedele)

• Den høstede vare kan tørres straks efter tærskning

Der bør som minimum være monteret sidekniv i den ene side af skærebordet. Med forlænget skærebord er spildet ifølge forsøg reduceres med op til 80 procent.

Skårlægning

Skårlægningen bør gennemføres efter, at duggen er faldet, så skulperne er fugtige og har mindre tendens til opspring. Det vil også gælde for sorter med skulpeopspringsresistens.

I grubbesåede afgrøder eller ved dybe gyllespor kan skårlægning være problematisk.

Rapsen skal skårlægges, når afgrøden har et gulligt skær, og cirka halvdelen af frøene er sorte.

Nedvisning med glyphosat

Nedvisning af vinterraps bør begrænses til marker med rodukrudt. Som nævnt har de fleste nye sorter resistens mod skulpeopspring, hvorfor rapsen kan tåle at stå på roden eller ligge på skår uden frøspild. Ved at undlade nedvisning med glyphosat inden afgrøden er helt moden, udnyttes også hele rapsens udbyttepotentiale.

Glyphosat-midlerne kan bruges ved kvik, tidsler eller større mængder ukrudt. Nedvisning med glyphosat bør ske to til fire dage før normalt skårlægningstidspunkt. Den behandlede afgrøde høstes direkte, typisk to til tre uger efter sprøjtning. Behandlingsfristen er 10 dage.

Der anvendes cirka 1.000 gram aktivt stof pr. hektar. Hvor afgrøden er befængt med eksempelvis tidsler, kan dosis øges til mellem 1.250 og 1.440 gram aktivstof pr. hektar.

Læs altid etiketten for det aktuelle middel med hensyn til max dosering. Tilsætning af 2,0 liter ammoniumsulfat plus 0,2 liter spredeklæbemiddel pr. hektar for max effekt. For at opnå tilstrækkelig nedtrængning i afgrøden bør vandmængden være minimum 200 liter pr. hektar.

Læs også