Høst og udbytteregistrering

Høsten er ved at nærme sig, og det er nu, at man kan se, om det seneste års hårde arbejde har kunnet betale sig.

Her ses et eksempel på græsukrudt i en mark. Problemet med græsukrudt er startet i forageren, og nu er det et problem i hele marken.

Høsten er lige om hjørnet, og ofte sammenlignes de forskellige afgrøders vækst og udbytte på bedriftsniveau.

- I stedet vil jeg anbefale, at man registrerer mere på markniveau, så man kan se markens potentiale, siger planteavlskonsulent Mads H. Dueholm fra Agri Nord.

Flere anvender Farmtracking i det daglige.

- Nu er det også muligt i Farmtracking at registrere enkelte læs, som vil summere op til det totale udbytte i den enkelte mark. Samtidig vil data komme over i Mark Online, som vil blive gemt fremover. Ved at registrere på markniveau vil man kunne se tilbage på, om der er marker, der år efter år giver et dårligt udbytte. Hvis dette er tilfældet, kan man søge en afklaring af, om der aktive handlinger som skal iværksættes, forklarer konsulenten, som tænker på dræning, kalkning og så videre.

En anden måde at gemme udbyttedata på er via mejetærskeren. Nye mejetærskere kan registrere udbytte på hektarniveau via gps. Ved at kigge på udbyttekort fra mejetærskeren kan man spotte de marker og områder i marker, som har et lavere udbytte.

- Kombineret med nye jordprøver kan man få et rigtig godt billede af behovet for kalk, fosfor, kalium og magnesium, siger Mads H. Dueholm og tilføjer:

- Man kan også anvende udbyttedata til blandt andet at se markens rigtige dækningsbidrag. Det er meget vigtig viden – blandt andet når man skal vurdere økonomien ved jordforpagtning.

Høststrategi

Det er godt at lægge en plan for høst af sin afgrøder efter værdien på dem. Hvis høstvejret driller, er det en god ide at få høstet de afgrøder, der er af størst værdi, opfordrer planteavlskonsulenten.

- Hvis man for eksempel dyrker almindelig rajgræs til frø, er det klogt at sikre ekstra mejetærskerkapacitet ved aftale med maskinstation eller nabo, siger Mads H. Dueholm.

Vær obs på ukrudtet

Ud over at tænke på økonomien, skal man også tænke på ikke at skabe flere problemer med ukrudt på ejendommen. Blandt andet græs og tidsler.

- Vi ser mere og mere græsukrudt og andet problemukrudt rundt omkring i landet. Nogle ukrudtsarter er blevet resistente overfor ukrudtsmidlerne. Derfor skal vi nu ikke kun tænke på så-tidspunkt og mere vårsæd, men også at udskyde høsten af marker med meget ukrudt i til sidst. Hvis ikke man kan vente med at høste de ukrudtsfyldte marker til sidst, anbefales det at rengøre mejetærskeren mellem hver mark, forklarer Mads H. Dueholm.

- Ofte starter græsukrudtsproblemer i forageren. Hvis ikke man gør en indsats for at undgå spredning heraf, kan græs hurtigt blive et kæmpe problem i hele marken og på hele bedriften, konstaterer konsulenten.

Hvis ikke man kan vente med at høste de ukrudtsfyldte marker til sidst, anbefales det at rengøre mejetærskeren mellem hver.

Mads H. Dueholm, planteavlskonsulent, Agri Nord

Læs også