Danish Agro og Topdanmark i nyt samarbejde

Grovvareselskabet Danish Agro tilbyder i samarbejde med forsikringsselskabet Topdanmark landmænd at tegne en afgrødeforsikring til at sikre mod tab i forbindelse med eksempelvis tørke eller skybrud.

Med et ønske om at skabe større tryghed for danske landmænd, der rammes af eksempelvis dårligt vejr og dermed en risiko for udbyttetab, tilbyder Danish Agro nu i samarbejde med Topdanmark en afgrødeforsikring.

- Formålet er at tilbyde et produkt, der giver værdi for landmændene, og som hjælper dem, der har behov for at skabe tryghed og sikring af en stabil indtægt på trods blandt andet vejrmæssige uforudsigeligheder, siger Henning Fogh, direktør i Danish Agros danske grovvareforretning.

Dækker udbyttetab

Afgrødeforsikringen dækker udbyttetab på landmandens afgrøder som følge af blandt andet frost, sne, tø, vand, tørke, storm, og skybrud.

- Selv den dygtigste landmand kan blive ramt af dårligt vejr som tørke, store mængder regn eller storm, og vi forventer desværre kun, at vi vil se stadigt mere ekstreme vejrforhold i Danmark de kommende årtier. Det kan have alvorlige konsekvenser for afgrødeudbyttet, siger Monica Diaz, koncerndirektør for Landbrug & Erhverv i Topdanmark.

- Med afgrødeforsikringen kan landmænd sikre, at de ikke taber penge efter en fejlslagen høst på grund af en række eksterne forhold og få dækket eventuelle udgifter til omsåning eller en planteavlskonsulent. Samlet giver det mere sikkerhed og stabilitet om udbytte og indtjening i det enkelte landbrug, siger hun.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)’s Klimaatlas, der kommer med bud på fremtidens klima herhjemme frem mod år 2100, kan danske landmænd årligt forvente 30 dage med varmebølge sammenlignet med kun ni i dag og 20-150 procent flere skybrud, som desuden bliver kraftigere.

 

Afgrødeforsikring dækker mod uforudsigeligt vejr

Forsikringen dækker udbyttetab på korn, raps, kartofler, majs, hestebønner, ærter, spinat, hundegræs m.fl.

Topdanmark er den eneste, der udbyder og har udviklet en afgrødeforsikring på det danske marked, som blev lanceret i marts 2020

Dækningen omfatter blandt andet tørke, regn, frost, sne, storm, skypumper og skadedyr

Landmænd vælger selv i samråd med Topdanmark, hvilken procentdel udbyttetabet skal overstige, før de kan få erstatning ved en skade – altså en udbyttetabsgrad. De kan vælge mellem 15, 20 og 30 procent, og overstiger deres tabte høstudbytte udbyttetabsgraden, får de dækket hele deres normale høst

Læs også