Find og fasthold den optimale gødskning

På det netop afholdte årlige planteavlsmøde i VKST kredsede flere indlæg sig om optimal gødskning. - Hold fast i jordens gødningsværdi trods høje priser, lød det på mødet.

- Der går på de gode jorde fire til fem år, inden man mærker fraværet af P- og K-gødning, understregede planteavlskonsulent Ole Schou. Foto: Jørgen P. Jensen VKST har i forsøg afprøvet fire forskellige måder at bestemme en rapsafgrødes kvælstofbehov om foråret. Jo kortere søjler, jo bedre rammer metoden den optimale forårsgødskning. Foto: Jørgen P. Jensen De opnåelige rabatter inden for handel med maskiner er fra 2020 til i år faldet med 5 til 10 procent. Kom nu i gang med at handle rabatterne op igen, opfordrede maskinkonsulent Christian Rabølle. Foto: Jørgen P. Jensen

Gødningsmarkedet er i øjeblikket meget uroligt med skyhøje priser.

- Det så vi også lige efter finanskrisen for år tilbage. Men i forhold til dengang, så har man nu mulighed for at låse sine afgrødepriser helt frem til 2025-høsten.

Det påpegede planteavlskonsulent Ole Schou på de netop afholdte planteavlsmøder i VKST – her med indtryk fra dagsmødet i Sorø.

- Det er faktisk muligt lige nu at låse maltbygprisen på 2025-høsten til omkring 200 kroner pr. hkg. Nogen tror altså på, at prisniveauet bliver hængende, hvilket gødningspriserne nok også gør. Når afgrøderne koster meget, gør gødningen det også, fastslog han.

Nu er der trods alt råd

Så er opgaven at finde måder at spare gødning på – oftest ved at spare på fosfor og kalium.

- Der går på de gode jorde fire til fem år, inden man mærker fraværet af P- og K-gødning. Men det tager altså noget længere tid at få genopbygget jordens gødningsværdi igen, understregede Ole Schou.

- Og tænk, hvis kornprisen så er faldet, når der skal genopbygges gødningsværdi i jorden. Så har man trods alt bedre råd til at fastholde jordens gødningstal nu.

Ole Schou pointerede, at i hvert fald alle vårafgrøder bør have fosfor-gødning hvert år og gerne placeret.

 

Nytter planteklip i raps?

Planteklip af rapsplanter i efteråret har fået en hel del opmærksomhed de senere år og bruges til at vurdere, hvor meget kvælstof rapsen optimalt skal have om foråret.

- Erfaringerne fra især vores nabolande er, at den kraftige raps i efteråret – som i år – betyder lavere N-behov i foråret, forklarede planteavlskonsulent Lars Skovgård.

VKST har derfor lavet en del forsøg med forskellige typer af planteklip-metoder.

- Gødningsnormen er omkring 210 kg N for vinterraps, hvor typisk 50 kg gives om efteråret og 160 kg om foråret på lerjord. Det lyder simpelt nok.

- Men målinger viser, at den optimale N-mængde til raps om foråret svinger mellem 50 og 220 kg. Så med en pris på 20 kroner pr. kg N, så er det værd at forsøge at ramme det optimale bedre.

 

Også i uens rapsmarker

De forsøg, som VKST har gennemført med planteklip-bestemmelse, viste en optimal forårsgødskning på mellem 113 og 213 kg kvælstof.

- Hvis man så rutinemæssigt gav 160 kg N om foråret, målte vi, at man ramte mellem minus 37 kg og plus 63 kg forkert i forhold til det optimale, oplyste Lars Skovgaard.

Men virker de forskellige planteklip-metoder?

- Ja, der er penge at hente. Metoderne er forskellige – nogle kræver klip af rapsen i marken, andre kan klares fra skrivebordet eller på mobilens app. Men hver især giver de en melding, om man skal op eller ned i forårsgødskning og derved kan optimere økonomien.

En deltager i salen spurgte, om det også virkede i år med de uens rapsmarker.

- Ja, det vil jeg mene. Dels har rapsmarkerne rettet sig på det seneste, og dels vil N i foråret alligevel være ens i behovet over hele marken, svarede Lars Skovgaard.

Planteavlsmødet i VKST fortsatte derefter med emner om CO2-afgift på landbruget, maskinomkostninger, positionsbestemte behandlinger og proteinafgrøder.

Der var fuldt hus, og mødet blev gentaget tre gange.

Læs også