Har du spisekartofler? Husk force majeure-fristerne

Hvis man som landmand vil sikre sig, at man kan påberåbe sig force majeure i forhold til GLM 7-kravene om efterafgrøder efter tidligt høstede spisekartofler, skal man høste kartoflerne, så efterafgrøderne inden fristerne, og samtidig være opmærksom på næste års afgrøder, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Hvis man ikke kan overholde GLM 7-kravene til efterafgrøder efter tidligt høstede spisekartofler pga. tørkens påvirkning på f.eks. fremspiring eller såning, kan man vælge at påberåbe sig force majeure.

For at få anerkendt force majeure som grundlag for fritagelse for sanktion, skal forholdene være usædvanlige og uforudsigelige og i væsentlig grad berøre ens bedrift. Der skal være tale om forhold, som er uden for ens egen kontrol, og man skal have gjort, hvad man kunne for at overholde kravet.

Det betyder, at man skal høste kartoflerne senest den 30. juni samt etablere efterafgrøderne efter tidligt høstede spisekartofler senest den 1. august.

Selvom man skulle få anerkendt force majeure i år, kan det stadig få betydning for, hvilke afgrøder man kan have på arealet til næste år for at sikre afgrøderotation. Landbrugsstyrelsen er i gang med at afklare dette.

Man kan påberåbe sig force majeure på GLM 7-kravet om efterafgrøder efter tidligt høstede spisekartofler på grund af tørken, når man modtager et høringsbrev om kontrol af konditionalitet, hvor styrelsen har konstateret overtrædelse af GLM 7.

Læs også