Mange spændende, nye sorter

Planteavlskonsulent fra Velas gennemgår de forskellige aspekter, der skal overvejes, når der skal vælges kornsorter.

Vinterrug. Arkivfoto Vinterbyg.

Planteavlskonsulent Lenette Broksø fra Velas har i et af de senere AfgrødeNyt givet sit bud på kommende sortsvalg.

I vinterhvede fremhæver hun, at der generelt skal vælges vinterhvedesorter ud fra udbytte, mangantolerance, stråstivhed, samt sygdomsresistens. Derudover skal der individuelt fokuseres på, om hveden skal bruges til foder eller salg, eller om der er merpris for afsætning som brødhvede, samt om hveden sås tidligt.

- Vinterhvede udgør cirka 20 procent af det samlede landbrugsareal i Danmark. På markedet er der kommet flere nye og spændende sorter, så der er et bredt udvalg af gode, sunde og højt ydende sorter at vælge imellem, påpeger Lenette Broksø.

Tidlig såning

- Skal du så vinterhvede tidligt, må der ikke være problemgræsser som Italiensk rajgræs, væselhale og rævehale. Sorter, som egner sig til tidlig såning, har en langsom vækst i efteråret, samt en krybende/flad vækst. Når planten vokser langs jordoverfladen, er den ikke ligeså udsat for kuldeskader om vinteren, siger hun.

Tidlig såning af vinterhvede giver afgrøden et langt efterår til at udvikle rodnet og buske sig. En kraftig plante har øget risiko for at udvintre, og øger risikoen for at udvikle svage strå, som kan medføre lejesæd.

Ifølge Lenette Broksø har de fleste sorter lav tendens til lejesæd. Men hun fastslår, at det stadig er en god ide at tage højde for såtidspunkt, udsædsmængde, kvælstoftilførsel og eventuelt overveje vækstregulering.

Brødhvede

Ikke alle hvedesorter egner sig til brødhvede. Det har stor betydning, at hveden har gode formalingsegenskaber, så det giver et godt og højt merudbytte. Derudover skal den have strækbart og elastisk gluten, som er med til at give gode dej- og bageegenskaber.

- Kun visse hvedesorter indeholder disse egenskaber, understreger planteavlskonsulenten og anbefaler, at man, inden man vælger en sort til brødhvede, sikrer at der afsætning af høsten.

- Kvalitetskravene aftales ofte mellem sælger og køber, men vær opmærksom på om, der er krav til, at afgrøden ikke må vækstreguleres, siger hun.

Der udbydes kontrakter på avl af brød- eller industrihvede, hvor der kan opnås en merpris på op til 15-20 kroner pr. hkg forudsat, at kvalitetskravene opfyldes.

Sortsvalg vinterbyg 2023

Der er et stort udbud af sorter i vinterbyg på markedet, både hybrider, 6-radet og 2-radet alle med gode udbytter, som der har været fokus på i forædlingsprocessen.

Generelt skal du, ifølge Velas, altid vælge vinterbygsorter ud fra stort udbytte igennem flere års forsøg, god stråstyrke, lav karakter for aks- og strånedknækning, god kernekvalitet og højt energiindhold til foder samt lav modtagelighed for sygdommene bygrust, skoldplet, bygbladplet og meldug.

I vinterbyg kan du vælge mellem 2-radet, 6-radet eller hybridsorter. De 6-radet og hybridsorterne har som udgangspunkt et højere merudbytte, hvorimod de 2-radede sorter har den bedste kernekvalitet.

- I de seneste års forsøg har de 2-radet sorter dog haft tæt på lige så højt udbytte, som hybrid og 6-radet sorter. Desuden er 2-radet vinterbygsorter det sikre valg på alle jordtyper, forklarer Lenette Broksø.

De 6-radet kan på gode og dyrkningssikre lerjorde opnå en tilstrækkelig kernekvalitet, og hybridsorterne med høj rumvægt kan vælges på lette og mellemgode jorde. For at holde omkostningerne til udsæden nede, skal en hybrid sås før 10. september med lav udsædsmængde.

De fleste sorter har lav tendens til lejesæd. Lenette Broksø understreger, at det dog stadig er en god ide at tage højde for såtidspunkt, udsædsmængde, kvælstoftilførsel og eventuelt overveje vækstregulering.

Sortsvalg vinterrug 2023

Danmarks samlede rugareal er stigende. Sammen med det stigende rugareal er sorternes udbyttepotentiale også steget igennem årene. Vinterrug dyrkes primært til foder og brød. Rug er en meget dyrkningssikker afgrøde, da den har gode overvintringsegenskaber og er meget nøjsom.

Generelt skal du altid vælge vinterrugsorter ud fra stort udbytte igennem flere års forsøg, god stråstivhed og mindst modtagelighed over for brunrust, meldug og skoldplet.

- Skal rugen bruges til foder eller brød, og er der afsætning med merpris for brødrug, lyder det fra planteavlskonsulent Lenette Broksø.

Hun fremhæver, at vinterrug kan indgå i foderet til svin, så længe det er fri for meldrøjer. Fodringsmæssigt vurderes rug lavere end hvede, hvilket også afspejler sig i prisen.

- Inden du vælger en sort til brødrug, er det en god ide at have sikret afsætning af høsten. Kvalitetskravene aftales ofte mellem sælger og køber, men vær opmærksom på om, der er krav til, at afgrøden ikke må vækstreguleres.

I vinterrug er der, ifølge Velas, ingen sorter, der skiller sig ud på modtagelighed overfor skoldplet eller meldrøjer. Alligevel ses en lille variation i merudbyttet for svampebekæmpelse.

- Hybridsorterne er i dag fremavlet, så de producerer og spreder mere pollen, hvilket gør dem mindre modtagelige overfor meldrøjer, fremhæver Lenette Broksø.

Læs også