FRDK: Pløjefri dyrkning klimasikrer jorden

Jorden bliver mere robust overfor både oversvømmelser og tørke, når den dyrkes pløjefrit. Sådan lyder det fra Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark og vestjysk landmand.

Tørke i maj og juni. Rekordnedbør i juli.

Vejret har igen i år vist sig fra sin ekstreme side. Og det ser ikke ud til, at det er sidste gang, det sker.

- Vi skal forberede os på hyppigere hændelser med ekstremt vejr, som for eksempel kraftigt nedbør, siger Annette Vibeke Vestergaard, der er agronom og faglig ekspert hos Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark (FRDK).

De ekstreme vandmasser kan resultere i erosion og længere perioder med vandmættet jord.

- Det øger risikoen for pakningsskader på grund af færdsel i våde marker. Det betyder en ringere rodudvikling hos afgrøderne og dermed en større følsomhed for tørke. Ved erosion mister vi ler, næringsstoffer og muld, som er den del, der skylles væk først, siger jord-eksperten.

Men ved at gå over til reduceret jordbearbejdning er det muligt at imødekomme de alvorlige konsekvenser.

- Reduceret jordbearbejdning er et rigtig godt værktøj til klimasikring af jorden, siger hun.

Mere end 200 millimeter i juli

En af de landmænd, der har oplevet de store vandmængder på tæt hold i år, er Harald Olesen ved Tarm. I det område er der faldet mere end 200 millimeter i juli måned.

Harald Olesen har en mælkeproduktion og 235 hektar med grovfoder, græsfrø og vårbyg. Han er pløjefri på ottende år og oplever færre og færre problemer, når det regner meget.

- Vi har fået en markant bedre bæreevne, og vores marker er blevet langt mere farbare. Selv i rigtig våde perioder, fortæller han og fortsætter:

- I år troede jeg, at vi måtte opgive at tage slæt på nogle af vores græsmarker, men jeg er overrasket over, at vi kunne køre der uden at lave hverken spor eller sidde fast. Og det samme her i høst. Jeg har en forager, jeg ved, der kan være blød, men selv i år var det ikke noget problem at køre med mejetærskeren der, fortæller han.

Afdræner bedre

Pløjefri dyrkning fremmer antallet af de store regnorme, og de er i høj grad med til at sørge for, at jorden kan modstå vandmasserne.

- Ormegangene sikrer, at jorden kan optage og afdræne store mængder vand, og de sikrer samtidig en god beluftning af jorden, siger Annette Vibeke Vestergaard.

Ormegange lavet af de store regnorm, såsom Lumbricus Terrestris, kan nemt findes helt ned i to meters dybde.

Når jorden brydes og vendes rundt af ploven, ødelægges regnormenes gange, så drænkanalerne brydes.

Bedre stabilitet

Jordens struktur ødelægges også, når ploven trækkes igennem den.

- Aggregat-stabiliteten ødelægges, og det betyder, at jorden dårligere kan holde til tung trafik. Den mister simpelthen sin kraft og styrke, og der vil hurtigere opstå pakningsskader, og en pakket jord kan indeholde mindre vand, siger hun.

Pløjelaget kan også optage og indeholde meget vand efter pløjning, men der er dårlig passage for vandet ned gennem pløjesålen.

- Pløjet jord har en lavere strukturstabilitet, så når der køres på en våd, pløjet jord, pakkes jorden så porevolumenet reduceres, hvormed jorden kan indeholde mindre vand og luft siger Annette Vibeke Vestergaard.

Afdræningsevnen i den pløjefri jord kan sammenlignes med en badesvamp. Den kan indeholde enorme mængder vand, og når den er vandmættet, løber vandet lige igennem.

Pløjefri jord slemmer ikke sammen

En pløjefri jord vil heller ikke slemme sammen, som en pløjet jord.

- I en pløjet jord vil jordpartiklerne, der er løsnet af ploven, let slemme jorden sammen, og der bliver en dårlig vand- og lufttransport i jorden, siger hun.

Planterester på jordoverfladen i den pløjefri jord, vil derimod sikre mod tilslemning og erosion. Organisk materiale i overjorden øger nemlig af infiltrationen af vand.

Modstår bedre tørkeperioder

Det er ikke kun store vandmasser, en pløjefri jord bedre kan tåle. Den tåler også bedre tørke. For det første fordi, der i de pløjefri systemer efterlades planterester på jordens overflade i større eller mindre grad.

I CA-systemet, hvor man stort set kun rører jorden med skæret på sin såmaskine, snitter landmanden ofte halmen efter mejetærskeren og lader det ligger på jordoverfladen.

- Planterester fungerer som en stråhat mod sollys og udtørring, siger Annette Vibeke Vestergaard og tilføjer:

- Den pløjefri jord har en bedre vandholdende evne. I et tørt forår som i år, var det tydeligt at de pløjefri marker indeholdt mere vand end de pløjede. I forsøgsmarker var der således dybe tørkesprækker i den pløjede jord, mens jorden i upløjede parceller var intakte, siger hun.

Et godt sommerregnskyl ekstra

FRDKs formand Henrik Terp er en af de landmænd, der har erfaret, hvor meget den reducerede jordbearbejdning betyder for jordens evne til at holde på vandet.

I starten af juni måned, da tørken havde hærget i mere end en måned, var hverken hvede eller spinat endnu påvirket af tørken.

- Der var ekstra vand til rådighed svarende til et godt sommerregnskyl, vurderer han.

Læs også