Ny kartoffelfabrik i støbeskeen på Nordfalster

Et nyt projekt har potentiale til at bringe en ny højværdiafgrøde til Sydhavsøerne: Stivelseskartofler. Der var ifølge rådgivningsselskabet VKST stor interesse for at etablere en stivelseskartoffelfabrik på Nordfalster, da interesserede for nylig satte hinanden stævne.

Mere end 100 interesserede landmænd dukkede forleden op til et møde i Vordingborg for at høre mere om et initiativ til at etablere en kartoffelstivelsesfabrik på Nordfalster, oplyser rådgivningsselskabet VKST.

Danske kartoffelstivelsesfabrikker findes i dag kun i Jylland, hvor kartoflerne dyrkes på de mere sandede jorde. Men Business Lolland Falster (BLF) og ingeniørrådgivningsfirmaet Niras har sammen med VKST taget initiativ til at undersøge mulighederne for at etablere en stivelsesfabrik og dermed også en kartoffelproduktion på Sydhavsøerne og det sydlige Sjælland.

- Det har vi på grund af den stigende efterspørgsel på kartoffelstivelse i en række industrier, og fordi det er en interessant mulighed for at dyrke en højværdiafgrøde med stort potentiale, siger økonomirådgiver Henrik Holm Andersen fra VKST.

På mødet præsenterede VKST foreløbige beregninger, der indikerer, at kartoffelproduktion på øens mere lerede jorde er en realistisk mulighed og kan være en økonomisk attraktiv afgrøde.

- Vi vurderer, at muligheden for eventuelt at kunne producere kartofler på Sydsjælland og Sydhavsøerne er interessant, har stort potentiale og bestemt bør efterprøves. De beregninger, der blev fremlagt, vidner om en højværdiafgrøde med et dækningsbidrag, der klart kan konkurrere med øvrige højværdiafgrøder, siger Henrik Holm Andersen.

Kartofler kræver en indsats

Erfarne kartoffelavlere fra Jylland deltog også i mødet og delte deres viden om arbejdet, som kræver utrolig præcision, rettidighed og mange arbejdstimer.

- Det indebærer en uforbeholden opmærksomhed, en ekstrem grad af rettidighed samt en betydelig udvidelse af arbejdstimer og arbejdsprocesser sammenlignet med andre afgrøder i vækstsæsonen og den efterfølgende kampagne, hvor kartoflerne transporteres til fabrikkerne, forklarer planteavlskonsulent Bent Buchwald fra VKST, som også deltog i mødet.

- Men beregninger viser et DB II på mellem 10.000-20.000 kroner afhængigt af udbytteniveau og pris, så det kan sagtens konkurrere med vores øvrige højværdiafgrøder. Potentialet er klart størst ved mulighed for vanding, men uden kan der stadig være en meget konkurrenceattraktiv afgrøde i sigte, siger planteavlskonsulenten ifølge VKST.

Realisation afhænger af interesse

En eventuel kartoffelstivelsesfabrik på Nordfalster vil blive andelsejet på samme måde, som de velkendte jyske fabrikker og sukkerfabrikkerne var tidligere.

Under mødet blev der udtrykt stor og positiv interesse for projektet, men det kræver stadig yderligere undersøgelser og opbakning fra mindst 60 landmænd, der er villige til at investere 5.000 kroner i en forening, der vil arbejde videre mod opstarten af fabrikken.

Tre landmænd er udpeget til at lede dette arbejde sammen med BLF, VKST og Niras: Lars Klog fra Bogø, Daniel Frandsen fra Frejlev på Lolland og Michael Madsen fra Ørslev på Sydsjælland.

Steffen Lund fra BLF, der vil koordinere arbejdet fremadrettet, forsikrede deltagerne om, at hvis ikke de nødvendige midler indsamles, vil alle investorer få deres indskud tilbage.

Mere information til december

Senest den 1. december 2023 vil der blive udsendt yderligere information om arbejdet og opbakningen til projektet. På mødet gav omkring 30 landmænd deres støtte til projektet.

Hvis andre landmænd eller interesserede parter ønsker at bakke op om det spændende initiativkan de henvende sig til Steffen Nielsen fra Business Lolland Falster.

- Beregninger viser et DB II på mellem 10.000-20.000 kroner

Bent Buchwald, planteavlskonsulent, VKST

Læs også