Er dit frøgræsudlæg godt nok?

Velas har gennem foråret gjort sig en række erfaringer i forhold til blandt andet ens etablering af frøgræsudlæg. De erfaringer videregiver de tirsdag den 28. november, hvor der afholdes efterårsmøde om det gode frøgræsudlæg.

Tirsdag den 28. november afholder Velas efterårsmøde om det gode frøgræsudlæg.

Arrangementet er en opfølgning på erfa-møder i foråret, hvor tre værter med forskellige etableringsmetoder blev besøgt, og hvor fordelingen af frø på tværs af arbejdsbredde for seks frøsåmaskiner blev testet. Det blev konstateret, at der er plads til forbedring.

Vigtigt fokusområde

- Det gode frøgræsudlæg er et vigtigt fokusområde for fremtidens frøavler, lyder det fra planteavlsrådgiver Kristoffer Boye Larsen, der understreger, at et godt udlæg er grundlaget for et godt udbytte og rent frø, hvilket kun er blevet vigtigere med de nye strenge afregningsmodeller, hvor problemgræsser giver store fradrag i afregningen.

- Selv mindre områder med ringe etablering af udlæg kan forurene et helt parti. Vi kan ikke længere forvente at løse problemerne med kemisk bekæmpelse alene. Ens etablering og afgrødekonkurrence er nødvendigt, lyder det.

Bredt program

Efterårsmødet byder på indlæg fra konsulenter fra Velas om blandt andet jordbearbejdning, ukrudt og spotsprøjtning. Landskonsulent Henning Sjørslev Lyngvig fra Seges kommer og fortæller om fordeling af udsæd fra frøsåmaskinen og afpudsning af udlæg efter høst og til sidst fortæller landmand Anders Frandsen om sine erfaringer med rækkedyrkning og sprøjtning.

Der er frist for tilmelding den 23. november og arrangementer løber af stablen fra klokken 9 til 15 hos Velas i Vissenbjerg.

Læs også