Travlhed med at producere roefrø i Holeby

Kasserede roer fra 2023 øger risikoen for ferskenbladlus i næste sæson, og derfor opfordrer Ole Lauridsen, salgschef i DLF Beet Seed, til at holde ekstra øje med angreb af skadedyrene.

Vi er kommet ind i den første forårsmåned, og hos DLF Beet Seed i Holeby på Lolland er der travlt med at producere roefrø til blandt andet Danmark og det øvrige Norden.

Der er vanen tro mange roedyrkere, der har bestilt roefrø hos DLF Beet Seed, og roedyrkerne kan igen i år selv afhente roefrøene på fabrikken i Holeby, så de er klar til at køre i marken og så roer, så snart vi får tørre og tjenlige marker i foråret.

Frøene kan afhentes fra midt i marts. Der kommer meddelelse ud til de enkelte dyrkere med præcist udleveringstidspunkt, oplyser DLF Beet Seed.

Øget risiko for ferskenbladlus

Bejdsningen med fungicider og insekticider er den samme som sidste år. I den forbindelse opfordrer salgschef Ole Lauridsen, DLF Beet Seed, til at holde ekstra øje med angreb af skadedyr – især ferskenbladlus.

- Skadedyrsangreb skal vi følge tæt i år. Her tænker jeg ikke mindst på ferskenbladlus, som kan overføre virusgulsot, fortæller han og tilføjer:

- Der vil være en øget risiko for ferskenbladlus i år, hvis de kasserede roer fra 2023-kampagnen ikke destrueres på rigtig vis – for eksempel hvis de er oplagret i bunker på udyrkede arealer for derefter at skulle spredes efter kornhøsten 2024.

Disse bunker af rådne, kasserede roer kan, ifølge Ole Lauridsen, være værtssteder for lus gennem foråret.

- Derefter flyver de ind i roemarkerne og sætter sig på de friske roeblade, og de kan i værste fald overføre virusgulsot. Det kan – ved kraftige angreb – koste ekstra behandlinger med insekticider og væsentlige udbyttetab. Derfor er det vigtigt enten at overdække disse bunker med plastic eller sørge for, at roerne ikke gror og får grønne blade på anden vis, påpeger han.

Stort bladdække mod sent ukrudt

Salgschefen glæder sig til at følge DLF Beet Seeds to nye Maribo-sorter, Aragon og Catapult. Mange dyrkere har valgt dem – blandt andet på grund af deres gode egenskaber og høje udbytter.

- Bladdækket på mange af Maribo-sorterne er meget stort, fortæller Ole Lauridsen, der samtidig minder om, at roedyrkerne fra 2025 skal klare ukrudtsbekæmpelsen uden brug af midlet Safari.

- Det kan godt blive en udfordring. Derfor at det vigtigt at vælge sorter med stort bladdække til at konkurrere mod sent fremspiret ukrudt, pointerer han og fortsætter:

- I fremtiden vil båndsprøjtning og radrensning i kombination med sorter med stort bladdække være nogle af tingene i værktøjskassen til at bekæmpe ukrudt. For at være på forkant med situationen med færre herbicider er det godt at prøve det af i praksis og få erfaring med, hvordan vi bekæmper ukrudt i fremtiden.

Læs også