bannerPos

Agrochef: Placering af fosfor er afgørende for kartoflernes fremspiring og etablering

- Placering af fosfor ved knolden er afgørende for kartoflernes fremspiringshastighed og etablering, konstaterer agrochef Jens Bach Andersen, BioNutria.

Redaktionen

09-03-2019 06:30
Hos firmaet BioNutria tror man flere og flere avlere i fremtiden vil vælge at placerer fosfor ved lægning af kartofler.

I de senere år har de været stor fokus på de forskellige tekniske muligheder, der er for tildeling af fosfor til kartofler ved lægning.

Et af de firmaer, der har arbejdet målrettet med mulighederne, er BioNutria.

- Vi har vi arbejdet med dette emne, siden vi begyndte at lave landbrugsgødninger i 2009, og vi har gjort en del erfaringer og fået mange positive resultater undervejs, lyder det fra agrochef Jens Bach Andersen.

- Det er det absolut højeste merudbytte, der er præsteret for tildeling af flydende fosforgødning i landsforsøgene nogensinde

Jens Bach Andersen, agrochef BioNutria

Stærkt temperaturafhængig

Han forklarer, at fosfor er et immobilt næringsstof, og at mineraliseringen fra jordpuljen er langsom og stærkt temperaturafhængig.

- Derfor er placering af fosfor ved knolden afgørende for kartoflernes fremspiringshastighed og etablering. Desuden har fosfor stor indflydelse på rodvæksten, så en god fosforforsyning ved etablering sikrer hurtigere rodvækst og dermed en større mulighed for optagelse af de øvrige næringsstoffer.

Jens Bach Andersen pointerer, at BioNutria har et varieret og fleksibelt gødningsprogram, der gør det muligt at få den sammensætning og det p-niveau, man ønsker.

- Vi laver rene fosforgødninger i form af Bio P11 og BioP20, og vi laver NP- og NPS-gødninger efter kundens ønske – f.eks. Bio NPS10-10-3 og Bio NP5-8, nævner agrochefen.

Sure gødninger

Kvælstofdelen i gødningerne er ifølge Jens Bach Andersen fordampningsinhiberet og sikret mod udvaskning, så der opnås maksimal effekt.

- Som udgangspunkt er gødningerne sure, og udstyret, man anvender, skal derfor kunne tåle en sur gødning, understreger han.

De sure gødninger er alle blandbare med bejdsemidler og kan derfor anvendes direkte i bejdseanlæg.

- Vi har testet Bio NP5-8, Bio P11 og Bio NP10-10-3 i landsforsøg i 2015, 2016 og 2017 (jf. tabel). I alle tilfælde er gødninger bejdset direkte på læggekartoflerne, og konklusionen er, at når man holder sig til 10 kg P/ha, er der fine nettomerudbytter for bejdsning, mens højere doser kan hæmme kartoflerne.

Højeste merudbytte

I 2017 opnåede BioNutria ifølge agrochefen 1610 kr./ha netto for tildeling af 10 kg P i Bio NP 5-8.

- Det er det absolut højeste merudbytte, der er præsteret for tildeling af flydende fosforgødning i landsforsøgene nogensinde. Vil man bejdse flydende fosfor på knoldene, er Bio NP 5-8 derfor det oplagte valg. 

- Som udgangspunkt er gødningerne sure, og udstyret, man anvender, skal derfor kunne tåle en sur gødning

Jens Bach Andersen, agrochef BioNutria

Hvis man ikke ønsker at bejdse gødningen direkte på knolden, giver det ifølge Jens Bach Andersen endnu flere muligheder.

- Dels kan man øge dosis og evt. give hele sin planlagte fosformængde i rillen, og dels kan man bruge pH-neutrale gødninger, der ikke slider på udstyret.

BioNutria tilbyder en pH neutral NPS 10-10-3 til dette formål. Den er ikke blandbar med bejdsemidler og er derfor ikke aktuel til bejdsning direkte på knolden.

Gødninger testet

Jens Bach Andersen forklarer, at man tilbage i 2015 testede placering af gødning i rillen i samarbejde med AgriNord og Møldrup Kartoffelcentral.

- Her blev der placeret 16 kg P i form af Bio P11 og der blev konstateret merudbytter på 15-30 hkg/ha.

I konklusionen fra forsøget er den ifølge agrochefen anført: »Det har været tydeligt, især i Cara og Spunta, at rodudviklingen har været kraftig fra starten af, og de har været hurtigere til at komme op af jorden. Allerede inden fremspiring var der en tendens til at de fosforbehandlede kartofler tidligere dannede flere stoloner, der var kraftigere end ved de ubehandlede. Der har været meget ens fremspiring, og der er sat flere knolde af pr. plante. Her er der klar tendens til at placering af fosfor skaber merudbytter og en mere ensartet knoldsætning.«

- Alt i alt tror vi, at der i fremtiden vil være flere og flere, der på den ene eller anden måde placerer fosfor ved lægning af kartofler

Jens Bach Andersen, agrochef BioNutria

- Alt i alt tror vi, at der i fremtiden vil være flere og flere, der på den ene eller anden måde placerer fosfor ved lægning af kartofler.

Intensivt landbrug er vejen frem for klimaet

Hvis man lod os gødske mere, kunne dansk landbrug alene løse den danske del af klimaopgaven, mener skribenten.

Tilsagn om tilskud til jordfordeling

Klarlæg allerede nu, om der kan være grundlag for en jordfordeling, inden der åbnes for ansøgninger til en ny tilskudsordning, lyder rådet fra Søren Nørgaard Sørensen, advokat og partner, HjulmandKaptain.

Hvor tjener man pengene i sit markbrug?

Når man kender sine omkostninger og arbejder med sine nøgletal, stiger interessen for bedriften og evnen til forandringer. - Man tjener derfor typisk mere ved at deltage i et DB2-tjek, påpeger maskinkonsulent Christian Rabølle, VKST.

Digitale kurser kan løfte arbejdet i stalden

Otte forskellige kurser tager fat i den basale viden om, hvordan vi passer grisene, hvad det er vigtigt at holde øje med i stalden, etc.

Ekspert vil have kommunerne ind i dige-kampen

Hvis der skal skabes mere klarhed om beskyttede diger i Danmark, må kommunerne komme i gang med den konkrete udpegning, mener museumsinspektør Tenna Kristensen, Museum Sønderjylland.

Gårdmejeri i Vendsyssel leverer luksusoste til Singapore Airlines

Singapore Airlines vil fremover tilbyde sine passagerer på businessclass flere oste fra Sønderhaven Gårdmejeri i Brønderslev. De nye oste vil blive specielt udviklet efter ønsker fra flypassagererne.

Danish Crown-direktør: Markedet tillader ikke prisstigninger

Direktør i Danish Crown Beef, Finn Klostermann fortæller, at han udmærket forstår slagtekalveproducenternes frustration over nuværende afregningspriser. At priserne ikke er højere, skyldes flere faktorer, forklarer han.
Side 1 af 1542 (30833 artikler)Prev1234567154015411542Next