bannerPos

Agrochef: Placering af fosfor er afgørende for kartoflernes fremspiring og etablering

- Placering af fosfor ved knolden er afgørende for kartoflernes fremspiringshastighed og etablering, konstaterer agrochef Jens Bach Andersen, BioNutria.

Redaktionen

09-03-2019 06:30
Hos firmaet BioNutria tror man flere og flere avlere i fremtiden vil vælge at placerer fosfor ved lægning af kartofler.

I de senere år har de været stor fokus på de forskellige tekniske muligheder, der er for tildeling af fosfor til kartofler ved lægning.

Et af de firmaer, der har arbejdet målrettet med mulighederne, er BioNutria.

- Vi har vi arbejdet med dette emne, siden vi begyndte at lave landbrugsgødninger i 2009, og vi har gjort en del erfaringer og fået mange positive resultater undervejs, lyder det fra agrochef Jens Bach Andersen.

- Det er det absolut højeste merudbytte, der er præsteret for tildeling af flydende fosforgødning i landsforsøgene nogensinde

Jens Bach Andersen, agrochef BioNutria

Stærkt temperaturafhængig

Han forklarer, at fosfor er et immobilt næringsstof, og at mineraliseringen fra jordpuljen er langsom og stærkt temperaturafhængig.

- Derfor er placering af fosfor ved knolden afgørende for kartoflernes fremspiringshastighed og etablering. Desuden har fosfor stor indflydelse på rodvæksten, så en god fosforforsyning ved etablering sikrer hurtigere rodvækst og dermed en større mulighed for optagelse af de øvrige næringsstoffer.

Jens Bach Andersen pointerer, at BioNutria har et varieret og fleksibelt gødningsprogram, der gør det muligt at få den sammensætning og det p-niveau, man ønsker.

- Vi laver rene fosforgødninger i form af Bio P11 og BioP20, og vi laver NP- og NPS-gødninger efter kundens ønske – f.eks. Bio NPS10-10-3 og Bio NP5-8, nævner agrochefen.

Sure gødninger

Kvælstofdelen i gødningerne er ifølge Jens Bach Andersen fordampningsinhiberet og sikret mod udvaskning, så der opnås maksimal effekt.

- Som udgangspunkt er gødningerne sure, og udstyret, man anvender, skal derfor kunne tåle en sur gødning, understreger han.

De sure gødninger er alle blandbare med bejdsemidler og kan derfor anvendes direkte i bejdseanlæg.

- Vi har testet Bio NP5-8, Bio P11 og Bio NP10-10-3 i landsforsøg i 2015, 2016 og 2017 (jf. tabel). I alle tilfælde er gødninger bejdset direkte på læggekartoflerne, og konklusionen er, at når man holder sig til 10 kg P/ha, er der fine nettomerudbytter for bejdsning, mens højere doser kan hæmme kartoflerne.

Højeste merudbytte

I 2017 opnåede BioNutria ifølge agrochefen 1610 kr./ha netto for tildeling af 10 kg P i Bio NP 5-8.

- Det er det absolut højeste merudbytte, der er præsteret for tildeling af flydende fosforgødning i landsforsøgene nogensinde. Vil man bejdse flydende fosfor på knoldene, er Bio NP 5-8 derfor det oplagte valg. 

- Som udgangspunkt er gødningerne sure, og udstyret, man anvender, skal derfor kunne tåle en sur gødning

Jens Bach Andersen, agrochef BioNutria

Hvis man ikke ønsker at bejdse gødningen direkte på knolden, giver det ifølge Jens Bach Andersen endnu flere muligheder.

- Dels kan man øge dosis og evt. give hele sin planlagte fosformængde i rillen, og dels kan man bruge pH-neutrale gødninger, der ikke slider på udstyret.

BioNutria tilbyder en pH neutral NPS 10-10-3 til dette formål. Den er ikke blandbar med bejdsemidler og er derfor ikke aktuel til bejdsning direkte på knolden.

Gødninger testet

Jens Bach Andersen forklarer, at man tilbage i 2015 testede placering af gødning i rillen i samarbejde med AgriNord og Møldrup Kartoffelcentral.

- Her blev der placeret 16 kg P i form af Bio P11 og der blev konstateret merudbytter på 15-30 hkg/ha.

I konklusionen fra forsøget er den ifølge agrochefen anført: »Det har været tydeligt, især i Cara og Spunta, at rodudviklingen har været kraftig fra starten af, og de har været hurtigere til at komme op af jorden. Allerede inden fremspiring var der en tendens til at de fosforbehandlede kartofler tidligere dannede flere stoloner, der var kraftigere end ved de ubehandlede. Der har været meget ens fremspiring, og der er sat flere knolde af pr. plante. Her er der klar tendens til at placering af fosfor skaber merudbytter og en mere ensartet knoldsætning.«

- Alt i alt tror vi, at der i fremtiden vil være flere og flere, der på den ene eller anden måde placerer fosfor ved lægning af kartofler

Jens Bach Andersen, agrochef BioNutria

- Alt i alt tror vi, at der i fremtiden vil være flere og flere, der på den ene eller anden måde placerer fosfor ved lægning af kartofler.

Brasiliansk farmer dyrker Conservation Agriculture – fordi det på alle måder er bedst

På Agripastos Farm er efterafgrøder, sundt sædskifte og nye, bedre såmaskiner taget i brug for især at gøre jorden mere frugtbar ved at øge dens indhold af humus. Skiftet til CA har også betydet, at erosionen er ophørt, hvilket er særdeles vigtigt.

Succes med nyt foldkoncept

Med nyt foldkoncept fravænnes en halv gris mere pr. so på Ulvehøjgaard ved Brørup, og de fravænnede smågrise vejer 1,6 kilo mere.

Forekomst af influenza har ingen sæson

Dyrlægerne hos Vet-Team anbefaler, at der tages prøver inden, vaccination mod influenza begyndes, men også med jævne mellemrum efterfølgende, for at se om det fortsat er den rigtige type, man vaccinerer imod.

Tag flere sorter ind

Hvedeforælder Finn Borum fra Sejet Planteforædling giver sit bud på, hvorfor man skal vælge sorter med forskellige dyrkningsegenskaber. Planteavler Esben Kappel benytter også denne strategi og glæder sig over udsigten til høje udbytter.

Ny presser i Danmark

Den nye bigballepresser, Kuhn LSB 1290iD, kører nu for første gang i Danmark.

Fendts Ideal 10-mejetærsker nærmer sig danske marker

IdealDrive – styresystemet uden rat - er en feature i Fendts kommende topmodel. De første mejetærskere fra producentens øverste hylde kommer til at køre tests i den europæiske høst i år. Danske kunder kan få en ny Ideal 10-maskine til 2021-høsten.

Rapsprisen stiger på trods af høstens kommen

Normalt falder rapsprisen under høst her i Europa. Det virker blot ikke til at blive tilfældet i år. I stedet presser den europæiske rapspris på for nye stigninger og det tyder dermed på, at rapshøsten i Europa ikke bliver for god i år.

Foretræk høst til den tidlige side

Landbonord anbefaler så tidlig høst som muligt.

Kornhøsten kører nemt

Kornet tørrer godt og vinterbyggen er mange steder snart i hus.
Side 1 af 1586 (31708 artikler)Prev1234567158415851586Next