Sidste registrering af bladlus er foretaget: Bekæmpelse i november er kun undtagelsesvist aktuel

Angreb af bladlus er fulgt hen over efteråret og vurderes i den lave ende.

Forekomsten af bladlus er i dette efterår fulgt i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker til og med 4.-5. november. Der bedømmes fra fremspiring i tidligt såede marker (sået fra slutningen af august til 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

- I hvede er der fundet bladlus i 11 af 28 marker, hvoraf 0,5-8 procent af planterne havde bladlus. I vinterbyg er der fundet bladlus i 10 af 17 marker. Her var det mellem 0,01 og 4 procent af planterne, der var med bladlus, forklarer landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, PlanteInnovation, Seges, der står bag registreringerne.

Ingen bekæmpelsestærskel om efteråret

Ifølge landskonsulenten findes der ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus.

- I forsøg døde halvdelen af havrebladlusene ved minus 0,5 grader, mens halvdelen af kornbladlusene først døde ved minus 8 grader, siger hun og anbefaler bekæmpelse, hvis man har fundet bladlus i september og oktober på 2-3 procent af planterne, såfremt marken er sået før 20.-25. september.

- I denne uge er der fundet 2-3 procent angrebne planter eller flere i 6 af hvedemarkerne og 4 af vinterbygmarkerne.

Beslutning om eventuel bekæmpelse vurderes nu at være truffet. Bekæmpelse i november vurderes generelt ikke nødvendigt i år i marker, hvor der kun er angreb omkring bekæmpelsestærsklen. Dette skyldes, at tærsklen er lavt sat, og at tiden til at få spredt virus nu er kortere.

Overordnet set er angrebene i år relativt lave.

hl

Læs også