Den frugtbare jord fejres

Vigtigheden af at bevare en sund, levende og frugtbar landbrugsjord, der både gavner landmænd og samfund, markeres hvert år den 5. december. I år sker det på Dalum Landbrugsskole under temaet »Stop jorderosion«.

I en årrække har FAO markeret »Jordbundens dag« hvert år den 5. december med forskellige temaer. I år er temaet stop jorderosion i bred forstand - et problem, som ikke mindst har været meget tydeligt i år på de danske marker.

For også at skabe bred opmærksomhed omkring nødvendigheden af at passe godt på vores landbrugsjord i Danmark, er en række foreninger gået sammen om en markering af »Jordbundens dag«. Sammen har de lavet et program, som kommer omkring udfordringer og muligheder i at bevare og opbygge landbrugsjordens frugtbarhed i Danmark.  

Det er på den baggrund, at Agrovi, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK), Økologisk Landsforening og Seges inviterer til fejring af netop »Jordbundens dag« den 5. december. I år foregår det fra klokken 9-14 på Dalum Landbrugsskole i Odense.

Sund jord – godt liv

Den vigtigste forudsætning for at få et godt liv er en sikker forsyning med sund og tilstrækkelig mad hver eneste dag året rundt. Desværre er det et gode, der ikke er forundt os alle, idet omkring 815 millioner eller omkring 13 procent af verdens befolkning går sultne i seng hver eneste dag.

Desuden udpines to gange Danmarks areal årligt på verdensplan, hvorved landbrugsjorden bliver til ørken. Det betyder både manglende forsyning med fødevarer, men også udledning af store mængder klimagasser og et enormt tab af biodiversitet, hedder i et oplæg til »Jordbundens dag«.

- Heldigvis kan landmændene ved valg af bedre dyrkningsmetoder øge frugtbarheden i deres jord og endda genoprette den jord, der er udgået af dyrkning. De kan også lagre klimagassen CO2 som livgivende humus i jorden og derved være med til at modvirke den globale opvarmning. En sikker og væsentlig sidegevinst er, at der med mere humus i jorden også er langt større biodiversitet - og erosion, der forurener vandmiljøet, reduceres markant, hedder det videre.

Et bredt program

Dagens program på Dalum Landbrugsskole omfatter en række perspektivrige indlæg om erosion, jordfrugtbarhed og biodiversitet.

Der vil blandt andet være indlæg fra forskere fra Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter og Aarhus Universitet. Desuden bliver der indlæg fra tre projekter, nemlig CarbonFarm, Grønne Marker Stærke Rødder (GMSR), og Sund Jord - en investering i dyrkningssikkerhed og udbytte.

Dagen bliver rundet af med indlæg fra to landmænd, der fortæller om deres erfaringer med henholdsvis Conservation Agriculture og pløjefri dyrkning.
Tilmelding til arrangementet er nødvendig.

 

Læs også