Det er tid for indberetning af gødningsregnskaber

Det er nu muligt at indberette gødningsregnskab på landbrugsindberetning.dk for planperioden 2018/2019. Det meddeler Landbrugsstyrelsen og minder om, at man i år ikke får et indkaldelsesbrev, medmindre man først lige er tilmeldt registret.

- Vi sender kun breve med indkaldelser til vores brugere, som er tilmeldt Register for Gødningsregnskab fra plan periode 17/18 og frem, lyder det.

Fristen for aflevering af gødningsregnskab er den 31. marts 2020.

Alle virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal indberette gødningsregnskabet for de planperioder, virksomheden har været tilmeldt registeret. Dette gælder i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, og det gælder også, hvis man er ophørt med at drive landbrug efter den 1. august 2018, har bortforpagtet arealerne efter den 1. august 2018 eller ikke har brugt gødning.

Er man ikke længere pligtigt medlem af Register for Gødningsregnskab, kan man afmelde sig ved at indsende et afsluttende gødningsregnskab med angivelse af ophørsdato i felt 917.

 

Læs også