Første gang jorden er tjenlig

Det nemmeste i verden er at anvise såning af en afgrøde første gang, jorden er tjenlig. I år er »første gang, jorden er tjenlig« stærkt forsinket.

2. påskedag var en pragtfuld dag, men så kom der regn og sne igen. Både vandet og humøret strømmer igen mod de lavtliggende pletter, hvor det er surt at være.
Ikke bare tjenligheden i forhold til jordoverfladens fugtighed, men også jordtemperaturen lader vente på sig i år. En kæk forårspløjning gav mulighed for at få lidt medhjælp fra frosten til at hjælpe lerjordenes krummestruktur på vej, men løfter ikke temperaturen i jorden synderligt. Dertil er termometret for negativt indstillet og har været det i forårets første måned.
Kan det glæde nogen, er vejret ikke bedre på den engelske maskinproducent Claydons farm i West Suffolk, nordøst for London. Her måles jordtemperaturen i henholdsvis 30 og 60 centimeters dybde og viser, at foråret 2018 også her er markant køligere.

Tålmodighed er en dyd

I Danmark kan jordtemperaturens udvikling i hvert postnummerområde følges med målinger i 10 centimeters dybde. Her vises, at jordtemperaturen i slutningen af februar og gennem marts måned for eksempel på en ellers lun lokalitet som Assens var markant lavere først på vinteren.
Som de danske rådgivere, råder de pløjefri Claydon-folk også til tålmodighed og absolut opmærksomhed på jordens tjenlighed, herunder også jordtemperaturen, dette forår.
- At have tålmodighed er en dyd, der nogle gange er svær at have. Måske især om foråret, hvor der er et stort tidspres, skriver maskinproducenten fra sin forsøgsgård.

Vent på temperaturen

Frø og kerner absorberer typisk fugtighed med op til 30 procent af deres vægt uanset jordtemperaturen.
Ifølge Claydon vil de fleste afgrøder ikke begynde fremspiringen, før jordtemperaturen er over 10 grader, men blot ligge opsvulmede af fugtighed i jorden, hvis de er sået.
- Dette øger risikoen for skadedyr og sygdomme, om end fænomenet er mest udtalt i majs, påpeger Claydon, der minder om, at et koldt og vådt forår ikke er nogen garanti for, at der ikke kan komme en ekstrem tør periode efterfølgende, hvor man har brug for alt den opsparede fugtighed, der kan gemmes i jorden.
Rådet fra England er derfor at bevare overblikket og ikke mindst tålmodigheden, når foråret bryder løs. I stedet for at forcere udtørringen mekanisk før jordtemperaturen er fulgt med, bør man altså vente, til jordtemperaturen er fulgt med.

Læs også