Glyphosat-forbud giver store konsekvenser

Bliver glyphosat forbudt i Danmark, vil det betyde en merudledning af kvælstof på årligt 8.300 tons, lyder det fra Gefion-formaden Torben Hansen.

PLANTER Det bliver ikke kun økonomisk dyrt for landmændene, hvis glyphosat bliver forbudt. Også miljøet kommer til at skulle betale en pris, lyder det fra Gefions formand, Torben Hansen, som også er Landbrug & Fødevarers planteformand.

På årsmødet i Plantesektionen i Landbrug & Fødevarer, vil Torben Hansen blandt andet præsentere beregninger, som viser, hvad der kvælstofmæssigt bliver konsekvensen af et totalforbud.

- Vi skal vel ud at stubbehandle cirka 660.000 hektar hvert tredje eller fjerde år, hvis vi ikke har glyphosat. Noget vi faktisk slet ikke må i dag – det er kun økologerne, der må det. Men det bliver vi altså nødt til fremover, hvis ikke det hele skal vokse til i kvikgræs og ukrudt, påpeger Torben Hansen.

Domino-effekt

- Og regner vi på, hvad det betyder i forhold til kvælstofudvaskning, så ender vi med et resultat om, at det vil bidrage med 8.300 tons kvælstof i Danmark på grund af den frigivelse af kvælstof, der kommer i forbindelse med stubbehandlingen.

- Det er altså mere, end vi skal kompensere for end i de i forvejen katastrofale vandplanperiode, som vi lige nu kigger ind i, og som jo blandt andet giver os et hav af efterafgrøder, siger Torben Hansen.

Ifølge planteformanden er det altså en lang række af domino-brikker, der vælter som følge af et glyphosat-forbud.

Læs også