Grøn teknologi for 50 millioner på vej ud i landbruget

De første landmænd har fået tilsagn om at få mere miljøteknologi ind på gården, og flere tilsagn er på vej ud. I alt har 508 landmænd søgt om tilskud til grønne teknologier i kvægstalde og gartnerier, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Da ansøgningsrunden for miljøteknologiordningen lukkede i december havde 508 landmænd og gartnerier været inde og søge om tilskud til miljøteknologi til kvægstalde eller gartnerier, lyder det fra Miljø- og Fødevareministeriet.

I alt er der ansøgt om tilskud for knap 105 mio. kroner.

Formålet med ordningen er – gennem tilskud til investeringer i nye teknologier – at reducere miljøpåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. Dermed kan landmænd og gartnerier for eksempel søge om tilskud til nye, miljøvenlige lamper i stalden eller i drivhuset og til at overdække gylletanken, så der udledes mindre ammoniak.

Penge ud at leve

- Vi har oplevet en stor interesse for at få ny grøn teknologi ind i stalden eller drivhuset. De ansøgninger, der har den største miljøeffekt, kommer forrest i køen. Derudover arbejder vi på at få sagsbehandlet ansøgningerne så hurtigt som muligt, så pengene kan komme ud og leve, siger teamleder i Landbrugsstyrelsen Ivan Volf Vestergaard.

Landbrugsstyrelsen forventer, at alle får svar på deres ansøgning i løbet af andet kvartal 2020.

Puljen er på 50 millioner kroner, hvoraf 37 millioner kroner er øremærket til kvægproduktionen, mens de resterende 13 millioner kroner går til gartnerierne.

Fordi der har været en overansøgning, prioriteres projekterne i forhold til, hvor man får størst miljøeffekt for pengene. Er miljøeffekt pr. tilskudskrone på to projekter lige stor, vil det projekt, som får det største tilskud blive prioriteret.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100 procent finansieret af EU.

aldo

Læs også