bannerPos

Klar til comeback med vinterbyg

Jens Due Jensen og Vibeke Fabricius ses her i dyrkningsforsøgene på Nordic Seed i Dyngby, hvor faktorer som blandt andet plantetal og kvælstofstrategier målrettet de enkelte sorter undersøges.

Redaktionen

15-06-2019 07:34
Nordic Seed har store forventninger til den nye toradede vinterbygsort, Comeback, der er klar til såning i efteråret.

Der er lagt an til et flot comeback på vinterbygsiden fra Nordic Seed, der nu er klar med sorten Comeback, som kommer på markedet til kommende sæson. Det er første gang, at Nordic Seed leverer sin egen forædlede vinterbygsort.

- Sorten Comeback har i de seneste år været holdt op imod andre vinterbygsorter i værdiafprøvninger og landsforsøg, siger leder af bygforædlingen hos Nordic Seed i Dyngby, Jens Due Jensen.

Han er overbevist om, at Comeback hører til blandt de vinterbygsorter, der vil slå godt igennem i de kommende år.

- Sorten har et højt stabilt udbytte uanset lokalitet, og den er dyrkningsegnet på alle jordtyper. Den slår igennem med et højt proteinindhold og en hektolitervægt som næsten er på højde med vårbyg. Samtidig er der tale om en sund sort, som er stærk i strået.

Langsigtet proces

Jens Due Jensen står i spidsen for byg-forædlingsprogrammet, som overordnet set arbejder på at frembringe nye sorter med bedre udbytte, sundhed, stråstyrke og kernekvalitet.

- Forædlernes vigtigste job er hvert år i forædlingsprocessen at afgøre de kombinationer, man tror på, hvorefter vi snævrer ind og udvælger. Det er en langsigtet proces, der strækker sig over flere år, og derfor er det altid spændende i den sidste del af fasen at få sorterne holdt op imod hinanden i værdiafprøvninger og landsforsøg og se, hvordan de klarer sig.

- Vi prøver at udsætte de nye sorter for de værst tænkelige scenarier, da det er afgørende, at de skal kunne klare lidt af hvert. Vi går efter stabilitet i vores sorter, påpeger Jens Due Jensen.

Agronom Vibeke Fabricius fra Nordic Seed supplerer.

- I afprøvningsarbejdet på Nordic Seeds forsøgs- og forædlingsstationer har vi samtidig stor fokus på dyrkningsegenskaber som plantetal, såtidspunkt og gødningsbehov.

- Vi er bevidste om, at bedrifterne bliver større og sigter efter optimal maskin- og arbejdskapacitet. De nødvendige såvinduer bliver således bredere, og hertil skal vi tilpasse vores sorter og målrette dyrkningsstrategier til dem, siger hun.

God til opfodring

Vibeke Fabricius påpeger, at toradet vinterbyg er den mest dyrkede vinterbyg-type i Danmark og i mange sammenhænge »det sikre valg« set i forhold til jordtyper, udbyttestabilitet og kernekvalitet.

- Men der er også en stor interesse for seksradet vinterbyg, som vi har repræsenteret i flere år, og fortsat gør, med den velkendte og meget robuste sort, KWS Meridian. Sorten er fortsat på markedet på grund af sin høje udbyttestabilitet og sin mangantolerance på udsatte jordtyper, hvor den samtidig også kan levere en fornuftig kernekvalitet. En ny spændende spiller i det seksradede segment er sorten Indiana, som er højtydende og stråstærk og tidligere moden end andre sorter på markedet.

Vibeke Fabricius runder også de seksradede hybrider fra Syngenta.

- De har været på markedet i det sidste årti, og kan være interessante i forskellige sammenhænge, blandt andet når det gælder ønsket om tidlig såning med meget lave plantetal.

- Hybriderne busker sig rigtig godt i løbet af efteråret, men de koster mere at frembringe og skal passes mere. Det skal med i betragtningerne, påpeger hun og minder om, at når man vælger seksradede hybrider går man »all in« med hensyn til rettidighed og valg af nødvendige behandlinger i forhold til forebyggelse af angreb af bladlus ved tidlig såning, lejesæd og svampesygdomme.

- Men så kan de også spendere på bundlinjen, siger hun.

- Vi skal servicere med dét, landmanden efterspørger, men vi har valgt at gå ind i forædlingen med 2-radet vinterbyg, som erfaringsvis leverer mest stabilt med hensyn til kernekvalitet og udbytte til alle jordtyper og under alle klimaforhold, siger Jens Due Jensen.

- Vi har været glade for sorten KWS Infinity, som vi har repræsenteret i en årrække, men vi tror på, at Comeback bliver dens afløser med et løft i både udbytte, sundhed og foderkvalitet. Den er oplagt til svinefoder, da den har et højt proteinniveau, en høj hektolitervægt og en lav skalandel, fortsætter Vibeke Fabricius.

Jens Due Jensen supplerer:

- I byg ved vi, at der er en god sammenhæng mellem foderværdi og rumvægt. Da skalandelen er betydelig i byg, har rumvægten stor indflydelse på foderværdien. Det betyder, at en lav rumvægt reducerer kornets ernæringsmæssige værdi, forårsaget af en større mængde små kerner og dermed en større andel skalandele. Comeback udmærker sig ved store og sunde kerner og en høj rumvægt, som betyder, at kernerne er pakket tæt med en masse stivelse og dermed giver mere energi rent fodringsmæssigt.

Mange fordele

Vinterbyg i sædskiftet er interessant på mange bedrifter, påpeger Vibeke Fabricius.

- Ikke mindst fordi vi nu har noget, der giver en næsten lige så god kernekvalitet som vårbyg. Vinterbyggen klarer sig generelt godt i de tørre år, hvis den kommer godt fra land.

 - At komme tidligt i gang med høsten betyder meget på mange bedrifter i forhold til høstkapacitet, og med vinterbyg kan man være sikker på at få noget korn og halm godt og tidligt i hus.

Vinterbyg i sædskiftet giver også mulighed for, at vinterraps kan blive etableret rettidigt i dens optimale såvindue fra 5. til 20. august. Med de øgede krav til efterafgrøder er det også en interessant mulighed at anvende vinterbyg som forfrugt til efterafgrøder, så efterafgrøderne kan blive etableret tidligt efter høst med fagligt stærke efterafgrøder til følge i forhold til kvælstofopsamling og strukturforbedring.

- For såvel vinterraps som efterafgrøder betyder det meget, at man kan få forberedt sit såbed og etableret afgrøderne godt, inden den meget travle høsttid for alvor tager fart, siger Vibeke Fabricius.

hl

Læserbrev: Test for rester af alle sprøjtemidler i økologien

Grundstoffer og naturlige midler i den økologisk produktion bør undergå samme strenge godkendelsesprocedure som andre dansk godkendte bekæmpelsesmidler, og man bør også teste for rester i fødevarerne. Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Der bliver masser af halm i år

Udsigten til en god halmhøst får smilet frem hos formand for foreningen Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, der ser halm som et både konkurrence- og miljømæssigt godt alternativ til især flis.

Horsch går nye veje

I dag præsenterer Horsch en række spændende nyheder, blandt andet nye selvkørende sprøjter, jordbehandlingsredskaber, såmaskiner og flere af Horsch-maskinerne er målrettet til det konventionelle landbrug, men fabrikken har i deres mange maskinnyheder stor fokus på organiske landbrug eller hybridlandbrug.

Masser af hø på engene

De ugødede og §3-beskyttede græsarealer ved Tude Å giver masser af godt hø i år.

- Bjærgning af hø på lavbundsjorde er billigere end at lade dem gro til

Michael Andersen på Tøvestensgaarden ved Hejninge nær Slagelse har en god ide, som han gerne vil dele med den nye finansminister Nicolai Vammen. Han kombinerer et højværdiprodukt med miljø- og klimavenlig drift af §3-arealer ved Tude Å.

Majsen er udfordret

Vejret driller majsen, der mange steder er udfordret med uens eller dårlig vækst.

Næringsstofferne er der, men det handler om omfordeling

Næstformanden i brancheforeningen Genanvend Biomasse og projektmanager i Daka Refood, Bjarne Larsen, håber på nogle regelændringer i de statslige støtteordninger, som vil gøre det mere rentabelt at etablere nye biogasanlæg fremover. Især på Sjælland.

Økolog: - Konventionel gylle er et nødvendigt kompromis

Den økologiske landmand Niels Kjær Tvedegaard nord for Randers er selv afhængig af at få tilført gylle fra konventionel husdyrproduktion. En fremtid helt uden konventionel gylle er i teorien mulig, mener han, men det vil have betydning for pris og udbytter. Og så vil der stadig være et problem med hensyn til fosfor og kali.
Side 1 af 1585 (31694 artikler)Prev1234567158315841585Next