bannerPos

Klar til comeback med vinterbyg

Jens Due Jensen og Vibeke Fabricius ses her i dyrkningsforsøgene på Nordic Seed i Dyngby, hvor faktorer som blandt andet plantetal og kvælstofstrategier målrettet de enkelte sorter undersøges.

Redaktionen

15-06-2019 07:34
Nordic Seed har store forventninger til den nye toradede vinterbygsort, Comeback, der er klar til såning i efteråret.

Der er lagt an til et flot comeback på vinterbygsiden fra Nordic Seed, der nu er klar med sorten Comeback, som kommer på markedet til kommende sæson. Det er første gang, at Nordic Seed leverer sin egen forædlede vinterbygsort.

- Sorten Comeback har i de seneste år været holdt op imod andre vinterbygsorter i værdiafprøvninger og landsforsøg, siger leder af bygforædlingen hos Nordic Seed i Dyngby, Jens Due Jensen.

Han er overbevist om, at Comeback hører til blandt de vinterbygsorter, der vil slå godt igennem i de kommende år.

- Sorten har et højt stabilt udbytte uanset lokalitet, og den er dyrkningsegnet på alle jordtyper. Den slår igennem med et højt proteinindhold og en hektolitervægt som næsten er på højde med vårbyg. Samtidig er der tale om en sund sort, som er stærk i strået.

Langsigtet proces

Jens Due Jensen står i spidsen for byg-forædlingsprogrammet, som overordnet set arbejder på at frembringe nye sorter med bedre udbytte, sundhed, stråstyrke og kernekvalitet.

- Forædlernes vigtigste job er hvert år i forædlingsprocessen at afgøre de kombinationer, man tror på, hvorefter vi snævrer ind og udvælger. Det er en langsigtet proces, der strækker sig over flere år, og derfor er det altid spændende i den sidste del af fasen at få sorterne holdt op imod hinanden i værdiafprøvninger og landsforsøg og se, hvordan de klarer sig.

- Vi prøver at udsætte de nye sorter for de værst tænkelige scenarier, da det er afgørende, at de skal kunne klare lidt af hvert. Vi går efter stabilitet i vores sorter, påpeger Jens Due Jensen.

Agronom Vibeke Fabricius fra Nordic Seed supplerer.

- I afprøvningsarbejdet på Nordic Seeds forsøgs- og forædlingsstationer har vi samtidig stor fokus på dyrkningsegenskaber som plantetal, såtidspunkt og gødningsbehov.

- Vi er bevidste om, at bedrifterne bliver større og sigter efter optimal maskin- og arbejdskapacitet. De nødvendige såvinduer bliver således bredere, og hertil skal vi tilpasse vores sorter og målrette dyrkningsstrategier til dem, siger hun.

God til opfodring

Vibeke Fabricius påpeger, at toradet vinterbyg er den mest dyrkede vinterbyg-type i Danmark og i mange sammenhænge »det sikre valg« set i forhold til jordtyper, udbyttestabilitet og kernekvalitet.

- Men der er også en stor interesse for seksradet vinterbyg, som vi har repræsenteret i flere år, og fortsat gør, med den velkendte og meget robuste sort, KWS Meridian. Sorten er fortsat på markedet på grund af sin høje udbyttestabilitet og sin mangantolerance på udsatte jordtyper, hvor den samtidig også kan levere en fornuftig kernekvalitet. En ny spændende spiller i det seksradede segment er sorten Indiana, som er højtydende og stråstærk og tidligere moden end andre sorter på markedet.

Vibeke Fabricius runder også de seksradede hybrider fra Syngenta.

- De har været på markedet i det sidste årti, og kan være interessante i forskellige sammenhænge, blandt andet når det gælder ønsket om tidlig såning med meget lave plantetal.

- Hybriderne busker sig rigtig godt i løbet af efteråret, men de koster mere at frembringe og skal passes mere. Det skal med i betragtningerne, påpeger hun og minder om, at når man vælger seksradede hybrider går man »all in« med hensyn til rettidighed og valg af nødvendige behandlinger i forhold til forebyggelse af angreb af bladlus ved tidlig såning, lejesæd og svampesygdomme.

- Men så kan de også spendere på bundlinjen, siger hun.

- Vi skal servicere med dét, landmanden efterspørger, men vi har valgt at gå ind i forædlingen med 2-radet vinterbyg, som erfaringsvis leverer mest stabilt med hensyn til kernekvalitet og udbytte til alle jordtyper og under alle klimaforhold, siger Jens Due Jensen.

- Vi har været glade for sorten KWS Infinity, som vi har repræsenteret i en årrække, men vi tror på, at Comeback bliver dens afløser med et løft i både udbytte, sundhed og foderkvalitet. Den er oplagt til svinefoder, da den har et højt proteinniveau, en høj hektolitervægt og en lav skalandel, fortsætter Vibeke Fabricius.

Jens Due Jensen supplerer:

- I byg ved vi, at der er en god sammenhæng mellem foderværdi og rumvægt. Da skalandelen er betydelig i byg, har rumvægten stor indflydelse på foderværdien. Det betyder, at en lav rumvægt reducerer kornets ernæringsmæssige værdi, forårsaget af en større mængde små kerner og dermed en større andel skalandele. Comeback udmærker sig ved store og sunde kerner og en høj rumvægt, som betyder, at kernerne er pakket tæt med en masse stivelse og dermed giver mere energi rent fodringsmæssigt.

Mange fordele

Vinterbyg i sædskiftet er interessant på mange bedrifter, påpeger Vibeke Fabricius.

- Ikke mindst fordi vi nu har noget, der giver en næsten lige så god kernekvalitet som vårbyg. Vinterbyggen klarer sig generelt godt i de tørre år, hvis den kommer godt fra land.

 - At komme tidligt i gang med høsten betyder meget på mange bedrifter i forhold til høstkapacitet, og med vinterbyg kan man være sikker på at få noget korn og halm godt og tidligt i hus.

Vinterbyg i sædskiftet giver også mulighed for, at vinterraps kan blive etableret rettidigt i dens optimale såvindue fra 5. til 20. august. Med de øgede krav til efterafgrøder er det også en interessant mulighed at anvende vinterbyg som forfrugt til efterafgrøder, så efterafgrøderne kan blive etableret tidligt efter høst med fagligt stærke efterafgrøder til følge i forhold til kvælstofopsamling og strukturforbedring.

- For såvel vinterraps som efterafgrøder betyder det meget, at man kan få forberedt sit såbed og etableret afgrøderne godt, inden den meget travle høsttid for alvor tager fart, siger Vibeke Fabricius.

hl

Firmaer afholder »drop-in« maskindemonstrationer

Så er der mulighed for at afprøve den nye Fendt Vario 942 eller en Fendt Vario 724 i marken, samt se om Dal-Bo’s TriMax udfører et godt stykke arbejde i stubmarkerne.

Vinterklargøring af græsmarken

God overvintring af græsmarken afhænger både af vinteren og korrekt pleje i efteråret for at sikre en robust mark med potentielt højt udbytte til næste års græshøst.

Forbruget af zink er på rette vej

Seges Svineproduktion har i flere år haft fokus på at minimere forbruget af medicinsk zink med henblik på at finde alternative løsninger senest i 2022, når et forbud træder i kraft.

Fire nye traktorer fra John Deere

John Deere har udviklet fire helt nye traktorer i 6M-serien med højere niveauer af komfort, ydeevne, manøvredygtighed og udsyn.

Sima i nye klæder

Sima-udstillingen i Paris har ikke alene flyttet dato fra februar til november, men bliver også klædt i nye klæder fra 2020.

Lovende resultater med bæredygtig vandrensning

Virksomheden Envirolyte Technology står bag en naturlig vandrensningsløsning, der angiveligt viser positive resultater indenfor blandt andet tilvækst og fodereffektivitet i svineproduktionen.
Side 1 af 1634 (32666 artikler)Prev1234567163216331634Next