Kvælstof til vinterbyg bør tredeles

Yara anbefaler tredeling af kvælstof til vinterbyg, især i kraftige vinterbygmarker.

Mange vinterbygmarker har klaret sig godt i den milde vinter. En kraftig afgrøde udløser et dilemma.

- Vi ønsker ikke, at afgrøden løber tør for kvælstof, inden væksten for alvor tager fart, men vi ønsker heller ikke at provokere til voldsom buskning i allerede kraftige afgrøder, med lejesæd som resultat, siger Jesper Juul Ulnitz, chefagronom hos Yara.

Et tidligt forår betyder en meget lang vækstsæson, så gødningen skal strække langt.

Men tildeling af en stor kvælstofmængde tidligt, kan medføre en meget kraftig afgrøde.

- Det vil derfor være optimalt at udføre en delt gødskning. Første tildeling gives primo marts. Her gives 60-70 kilo kvælstof pr. hektar. Resten gives medio april og ultimo april, anbefaler Jesper Juul Ulnitz.

- Det niveau kvælstofkvoterne er på nu er så høje, at kvælstof til vinterbyg bør tredeles – især i kraftige vinterbygmarker. En tredeling giver endvidere mulighed for at tilpasse kvælstoftildelingen til den aktuelle sæson, siger han og fremhæver kvælstofoptimum i seks forsøg med korn som forfrugt i 2019 på 157 kilo pr. hektar ved korrektion for proteinafregning (123 kg N/ha uden proteinafregning).

- En eventuel positiv kvælstofprognose lægges i år til den første tildeling, såfremt det er muligt.

hl

Læs også