Kvælstofprognosen for 2018 er nu offentliggjort

Store nedbørsmængder betyder, at landbruget må tildele mere kvælstof på finsand og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2018.

Årets kvælstofprognose er nu kommet. Og den viser, at der i år i hele landet er et større behov for tilførsel af kvælstof, end kvælstofnormerne foreskriver. Det meddeler Landbrugsstyrelsen.

Kvælstofprognosen er indstillet af Normudvalget, der består af repræsentanter fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, SEGES, Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Prognosen er baseret på målinger af jordens kvælstofindhold i foråret, som sammenlignes med det gennemsnitlige indhold de sidste 11 år. Prognosen kan derfor både være positiv eller negativ.

- Jordens manglende indhold af kvælstof hænger sammen med, at nedbøren i hele landet i efterår- og vintermånederne har været op til 92 mm højere end gennemsnittet de foregående 11 år. Mernedbøren har varieret mellem landsdelene, hvorfor kvælstofprognosen regionaliseres i tre områder A, B og C. I område A har nedbøren ligget 97 mm over 11 års gennemsnittet, i område B 46 mm over og i område C ligger nedbøren 26 mm over normalen, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Se hele meddelelsen fra styrelsen - inklusiv områdefordelingen - her.

Læs også