Nedvisning af hestebønner bekæmper ukrudtet

Nedvisning af hestebønner kan ske, når tre fjerdele af bælgene er brune/sorte og anbefales, når ukrudtsbekæmpelsen har svigtet.

Nedvisning af hestebønner til foder kan ifølge LandboNord være aktuel ved uensartet modning eller, hvis der er meget grønt ukrudt i afgrøden. Man skal derimod ikke forvente, at afgrøden bliver væsentlig mere tør.

Hvis vandindholdet i bedste fald reduceres med to procent, bliver besparelsen til tørring omkring 300 kroner pr. hektar ved et udbytte på 60 hektokilo pr. hektar.

Omkostningen til kemi, kørsel og køreskade vil beløbe sig til omkring 350 kroner pr. hektar.

Uens modning og ukrudt

Nedvisning er aktuelt, når ukrudtsbekæmpelsen har svigtet, så ukrudtet har en betydelig grønmasse. Nedvisning bekæmper kvik og andet rodukrudt og betyder, at marken er klar til såning uden pløjning straks efter høst.

Vælg et middel, der ifølge etiketten kan doseres med 1.440 gram glyphosat pr. hektar. Der tilsættes ammoniumsulfat og spredeklæbemiddel, som uanset produkt vil sikre større optagelse.

Nedvisning af en stor grønmasse tager normalt omkring tre uger, men vil afhænge af vejrforholdene. Vejledende skal der sprøjtes, når tre fjerdedele af bælgene er brune/sorte i størstedelen af marken, og vandindholdet i frøene er cirka 30 procent.

Spildfrø af hestebønner i næste afgrøde

Uden pløjning før såning af vintersæd efter hestebønner, vil der ofte spire hestebønner frem. En øverlig stubbearbejdning lige efter høst kan bringe mange spildfrø til spiring, så de 10-12 dage senere kan blive nedvisnet med glyphosat før såning.

hl

Læs også