Prøver fra vandløb kan afsløre brug af ulovlige pesticider

MILJØ Selv om man lige har screenet grundvandet for 415 stoffer, er der stadig et stykke vej endnu, før man har et samlet billede af vandets tilstand. Miljøstyrelsen varsler endnu en screening inden årets udgang, hvor man vil undersøge for et antal nye stoffer. Biolog og seniorkonsulent i Danva Claus Vangsgård mener, at man også bør undersøge vandløbene.

- Ved at analysere overfladevand vil man kunne se, om der i vandløbets opland har været anvendt stoffer, der aldrig har været tilladt i Danmark. Og hvis man sammenligner indholdet i tørre perioder med de mere regnfulde perioder, så vil man også få en indikation af, om der er en nutidig anvendelse af stoffer, der ikke længere må bruges i Danmark, skriver Claus Vangsgård i sin baggrundsartikel i DanskVand, Danvass branchemagasin.

Miljøminister Lea Wermelin giver landbruget skylden for, at der er fundet ulovlige sprøjtemidler i grundvandet i forbindelse med screeningen, som er den mest omfattende i dansk historie.

- Fundet af de ulovlige sprøjtemidler gør, at vi må se på de forskellige kontrolmuligheder. Kontrol af de oplysninger, som bliver indberettet fra sprøjtejournalen, fysisk kontrol og i samarbejde med Skat. I pesticidaftalekredsen skal vi derfor også se på den del, og om det har tilstrækkelige konsekvenser at blive opdaget, siger ministeren.

 

Læs også