Tilpas gødningsstrategi til rapsens udvikling ved vækststart

Kvælstoftildeling til vinterraps i foråret bør som hovedregel udføres to gange med lige store mængder. Denne strategi kan dog tilpasses rapsens udvikling ved vækststart.

- Er rapsen kraftig ,kan det, for at undgå lejesæd, være en fordel at reducere den første tildeling og flytte den til anden tildeling. Alternativt tredeles gødningen. At dele gødningen giver en mere harmonisk vækst, mindre risiko for lejesæd samt mindre risiko for udvaskning eller denitrifikation, fastslår chefagronomen og foreslår en gødningsstrategi, hvor første tildeling gives, når væksten går i gang i slutningen af februar eller starten af marts, og der ikke er udsigt til vintervejr.

- Fosfor og kali skal være tilgængeligt ved vækststart, så disse næringsstoffer bør gives ved første tildeling i foråret, for eksempel i en YaraMila Raps.

Anden tildeling gives i slutningen af marts, og her bør anvendes en handelsgødning med relativt højt svovlindhold, for eksempel YaraBela Sulfan, da raps har et relativt stort behov for svovl. Et behov på cirka 30-40 kilo pr. hektar, vurderer Jesper Juul Ulnitz.

Vurder kvælstofbehovet

Undersøgelser har vist, at hvis rapsen har optaget meget N i efteråret, så kan tildelingen reduceres i foråret.

Som tommelfingerregel i danske anbefalinger siger man, at halvdelen af det kvælstof som rapsen har optaget i efteråret ud over 40 kilo kvælstof kan trækkes fra forårstildelingen.

- Det vil sige, at hvis det vurderes, at rapsen har optaget 90 kilo kvælstof i efteråret, så kan forårstildelingen reduceres med (90-40)/2 = 25 kilo kvælstof, forklarer Jesper Juul Ulnitz.

Med YaraIrix, er det muligt med sin smartphones at få informationer om, hvor meget kvælstof der er optaget i rapsen.

Ved hjælp af telefonens kamera tages et billede af afgrøden. Dette billede analyseres af YaraIrix, og der gives et bud på, hvor meget rapsen har optaget og også en anbefalet samlet kvælstofmængde.

Sen kvælstoftildeling

Engelske forsøg har vist en gavnlig effekt af at tildele kvælstof omkring blomstringstid. På denne måde sikres det ifølge chefagronomen, at kvælstof er tilgængeligt ved frøfyldning. Tilsvarende har svenske forsøg vist god effekt af kvælstof tildelt som kalksalpeter i sent knop-stadium eller begyndende blomstring.

- Dermed er det muligt at justere kvælstofmængden op relativt sent, hvis man vurderer at der er behov, siger han.

hl

Læs også