Udbud af nye EU-referencelaboratorier på plantesundhedsområdet

EU-Kommissionen konkurrenceudsætter nye opgaver i forbindelse med dannelsen af fem officielle EU-referencelaboratorier på området for planteskadegørere

EU-Kommissionen har netop sendt udbudsmateriale til EU-plantesundhedsmyndighederne, med henblik på videreformidling til relevante potentielle budgivere i medlemslandene. Landbrugsstyrelsen er den danske plantesundhedsmyndighed og offentliggør hermed Kommissionens udbudsmateriale, som udgør grundlaget for konkurrenceudsættelsen. 

Send bud til Landbrugsstyrelsen senest 10. juli
Kommissionens ansøgningsfrist for bud på opgaverne er fredag den 20. juli 2018. Bud skal sendes via Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen skal derfor modtage tilbudsmateriale til verificering og videresendelse forud for deadline. 

Frist for aflevering af tilbudsmateriale til Landbrugsstyrelsen fastsættes til tirsdag den 10. juli 2018. 

Opgaven omfatter etablering og drift af fem EU-referencelaboratorier på planteskadegørerområdet på delområderne insekter og mider, nematoder, bakterier, svampe og oomyceter samt virus, viroider og phytoplasma.

Planteskadegørere er i denne sammenhæng de EU-regulerede karantæneskadegørere, kommende prioriterede EU-karantæneskadegørere, regulerede ikke-karantæneskadegørere samt nye planteskadegørere som kan kandidere til regulering.

Læs også