Obligatorisk efterafgrødekrav til juni

Landbrugsstyrelsen vil i næste måned melde ud, om landmænd i visse egne af landet bliver ramt af et obligatorisk efterafgrødekrav.

Cirka 12.000 landmænd har i år søgt om tilskud til cirka 370.000 hektar efterafgrøder eller alternativer i årets ansøgningsrunde om tilskud til målrettet kvælstofregulering. Sådan lyder det fra Landbrugsstyrelsen, der nu er gået i gang med at sende tilsagn om tilskud ud.

Som skrevet i forrige uge, da Seges også opgjorde tallet, så er det meget tæt på det indsatsbehov, som på forhånd var sat på landsplan. Enkelte landmænd kan dog stadig risikere at blive ramt af obligatoriske krav, hvilket betyder, at de kan blive tvunget til at udlægge efterafgrøder uden kompensation.

I nogle kystvandoplande er der ansøgt om for få hektar i forhold til oplandets indsatsbehov, mens der i andre oplande er søgt om for mange hektar. Samtidig har det betydning, hvilken retention de ansøgte marker har, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Sammenlagt kan man læse ud fra en opgørelse fra Seges, at der i de 47 kystvandoplande, hvor der er søgt om for få målrettede efterafgrøder, mangler tilsammen cirka 16.500 hektar målrettede efterafgrøder. I langt hovedparten af kystvandoplandene er det dog meget få hektar, som mangler.

I de 33 kystvandoplande, hvor der er søgt om for mange efterafgrøder i forhold til det samlede indsatsbehov er der samlet overansøgt for cirka 9.000 hektar.

I meddelelsen fra Landbrugsstyreslen lyder det:

- Vi går nu sammen med Miljøstyrelsen i gang med at regne på, om der er behov for at implementere et obligatorisk krav for at sikre, at vi opnår den reduktion i kvælstofudledningen, som der er behov for. Effekten af ansøgningerne og et eventuelt obligatorisk krav opgøres per kystvandopland. Vi forventer, at vi i medio juni måned kan melde ud, om der kommer et obligatorisk krav i nogle områder.

Et eventuelt obligatorisk krav vil træde i kraft 1. august.

I Seges’opgørelse over de målrettede efterafgrøder fremgår det, at der kun er fem kystvandoplande, hvor der mangler mere end 1.000 hektar målrettede efterafgrøder. Oplandet til Randers Fjord er der, hvor der mangler flest. Her mangler der at blive søgt om cirka 3.000 hektar ud af et behov på i alt 37.000 hektar. Mest overansøgt var omkring Kattegat. Her blev der søgt om at udlægge over 4.200 hektar til et indsatsbehov på 1.300 hektar.

ege

Her mangler der over 1.000 hektar målrettede efterafgrøder

 

Kystvandopland

Totalt behov (ha)

Totalt ansøgt (ha)

Manglede (ha)

Randers Fjord 

37.136,34

34.001,71

3.134,63

Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning,  Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak 

63.157,70

60.651,82

2.505,88

Karrebæk Fjord 

12.320,19

11.140,77

1.179,42

Vejle Fjord

8.764,68

7.714,44

1.050,24

Odense Fjord

12.762,89

11.721,53

1.041,36

Kilde: Seges

Læs også