bannerPos

Obligatorisk efterafgrødekrav til juni

Landbruget søgte samlet set for 370.000 hektar målrettede efterafgrøder i 2020. Nogle steder er der dog overansøgt, og markernes retention er også afgørende. Derfor bliver det til juni meldt ud, om der i nogle kystvandoplande bliver behov for tvungne efterafgrøder.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
19-05-2020 07:32
Landbrugsstyrelsen vil i næste måned melde ud, om landmænd i visse egne af landet bliver ramt af et obligatorisk efterafgrødekrav.

Cirka 12.000 landmænd har i år søgt om tilskud til cirka 370.000 hektar efterafgrøder eller alternativer i årets ansøgningsrunde om tilskud til målrettet kvælstofregulering. Sådan lyder det fra Landbrugsstyrelsen, der nu er gået i gang med at sende tilsagn om tilskud ud.

Som skrevet i forrige uge, da Seges også opgjorde tallet, så er det meget tæt på det indsatsbehov, som på forhånd var sat på landsplan. Enkelte landmænd kan dog stadig risikere at blive ramt af obligatoriske krav, hvilket betyder, at de kan blive tvunget til at udlægge efterafgrøder uden kompensation.

I nogle kystvandoplande er der ansøgt om for få hektar i forhold til oplandets indsatsbehov, mens der i andre oplande er søgt om for mange hektar. Samtidig har det betydning, hvilken retention de ansøgte marker har, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Sammenlagt kan man læse ud fra en opgørelse fra Seges, at der i de 47 kystvandoplande, hvor der er søgt om for få målrettede efterafgrøder, mangler tilsammen cirka 16.500 hektar målrettede efterafgrøder. I langt hovedparten af kystvandoplandene er det dog meget få hektar, som mangler.

I de 33 kystvandoplande, hvor der er søgt om for mange efterafgrøder i forhold til det samlede indsatsbehov er der samlet overansøgt for cirka 9.000 hektar.

I meddelelsen fra Landbrugsstyreslen lyder det:

- Vi går nu sammen med Miljøstyrelsen i gang med at regne på, om der er behov for at implementere et obligatorisk krav for at sikre, at vi opnår den reduktion i kvælstofudledningen, som der er behov for. Effekten af ansøgningerne og et eventuelt obligatorisk krav opgøres per kystvandopland. Vi forventer, at vi i medio juni måned kan melde ud, om der kommer et obligatorisk krav i nogle områder.

Et eventuelt obligatorisk krav vil træde i kraft 1. august.

I Seges’opgørelse over de målrettede efterafgrøder fremgår det, at der kun er fem kystvandoplande, hvor der mangler mere end 1.000 hektar målrettede efterafgrøder. Oplandet til Randers Fjord er der, hvor der mangler flest. Her mangler der at blive søgt om cirka 3.000 hektar ud af et behov på i alt 37.000 hektar. Mest overansøgt var omkring Kattegat. Her blev der søgt om at udlægge over 4.200 hektar til et indsatsbehov på 1.300 hektar.

ege

Her mangler der over 1.000 hektar målrettede efterafgrøder

 

Kystvandopland

Totalt behov (ha)

Totalt ansøgt (ha)

Manglede (ha)

Randers Fjord 

37.136,34

34.001,71

3.134,63

Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning,  Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak 

63.157,70

60.651,82

2.505,88

Karrebæk Fjord 

12.320,19

11.140,77

1.179,42

Vejle Fjord

8.764,68

7.714,44

1.050,24

Odense Fjord

12.762,89

11.721,53

1.041,36

Kilde: Seges

Angreb af havreål i vårsæd

De første angreb af havrecystenematoder i havre er konstateret.

Mønsterbrug i Cuba viser vejen frem

Socialistiske Cuba tillader privat foretagsomhed, så landmændene kan sælge 20 procent af deres produktion selv. Resten købes af staten til fastsat pris. Det giver muligheder for blandt andre Fernando Funes-Monzote, der arbejder på at få flere i gang med en lønsom produktion.

Soja rydder skov, men det gør halvdelen af supermarkedets produkter også

Diskussionen om bæredygtigheden af soja stikker dybere end Danmarks grisestalde. Den handler om det globale fødevaresystem, som vi alle er en del af, og alle har ansvar for at ændre.

Overborgmester aflyser planlagt udledning til Øresund

Først blev de planlagte udledninger af 290.000 kubikmeter spildevand til Øresund rykket til efteråret. Nu er de blevet endelig aflyst. Forsyningsselskab arbejder på at finde alternative løsninger.

Ekstra penge til at opspore jordforureninger

- Vi har desværre mange tusinde jordforureninger spredt ud i hele Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin (S), der nu sætter ind for at finde 50 til 100 af dem.

Lav hollandsk mælkepris kan ramme den danske

I den kommende periode er risiko for nedjusteringer af den danske mælkepris med 7-14 øre, vurderer AgroMarkets.

Visionært anlæg vil reducere landbrugets klimabelastning

Organic Fuel Technology arbejder på at have første produktionsanlæg, der kan omdanne blandt andet halm til gas, olie og biokul, hvor gødningsværdien er bevaret, klar i januar 2021.

Usikkerhed om 20 procent-regel ved generationsskifter

Hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent bliver den 1. juli til en 20 procent-regel. Men det er usikkert, om reglen overhovedet kan bruges ved generationsskifter, påpeger rådgivningsselskab.
Side 1 af 1851 (37017 artikler)Prev1234567184918501851Next