bannerPos

Vedligeholdte dræn øger udbyttet

Troels Toft, sektordirektør for planter, Seges talte til Plantekongressens åbning blandt andet om vigtigheden af at få drænet markerne. Forsøg har vist udbyttetab på 31 procent alene på grund af dårlig dræning.

AF: HENRIETTE LEMVIG

FAGJOURNALIST
15-01-2020 10:58
Syvårige forsøg har vist, at udbyttet øges med op til 31 procent ved gode drænforhold. Plantedirektør Troels Toft slog et slag på Plantekongressens første dag for god dræning og bad landmændene være opmærksomme på drænenes store betydning for god plantevækst.

- Når man ser alt vandet på markerne lige nu, kan man da godt få den tanke, om vedligeholdelsen af drænene er god nok, sagde sektordirektør for planter, Troels Toft, da årets Plantekongres åbnede i går tirsdag.

Han fastslog, at det er vigtigt, at drænene vedligeholdes, og at forsøg ved Tokkerup på Sjælland viser et udbyttetab på hele 31 procent ved manglende god dræning, trods ingen umiddelbare synlige problemer i afgrøden ved høst.

- Det er megavigtigt at få drænene vedligeholdt. Det seneste ekspertskøn er, at der på den høje jord drænes på under halvdelen af den jord, hvor der reelt er et behov. Samtidig betyder større og tungere maskiner udfordringer for vores gamle, øverligt liggende dræn, sagde Troels Toft og henviste til nye forsøg, der synliggør god drænings betydning.

Dybdegående forsøg

- Det er første gang siden 1950’erne, at der er blevet lavet forsøg og et så dybdegående arbejde på at kvantificere, hvad dårlig dræning egentlig betyder for udbyttet og for plantevæksten.

Alle forsøgene har ifølge plantedirektøren vist, at dårlig dræning medfører lavere udbytter, selv i 2018, der som de fleste husker, var et tørt år.

- I ingen af de syv år forsøget har varet, har der været synlige, visuelle tegn på udbyttetab i afgrøderne, trods tab helt op på 31 procent.

- Forsøget har ligeledes vist, at ekstra kvælstof ikke kan kompensere for dårlige drænsystemer. Det er da tankevækkende, lød det fra Troels Toft, der understregede, at vandet skal kunne komme væk fra vores marker.

Vigtige vedligeholdte vandløb

Når landet er ført væk fra markerne, er det vigtigt, at vandløbene også kan aflede vandet videre ud.

- Det betyder, at de skal vedligeholdes, og her er forskellen kommunerne imellem stor, sagde han.

Siden 1870 er nedbøren steget med 130 millimeter, og vandstanden er ifølge Geus stigende og er steget med cirka en meter i gennemsnit over hele landet.

- Vi venter stadig på en monitering af den næsten 40 år gamle vandløbslov, så de stigende vandmængder kan håndteres. Den gældende lov er fra 1982, og der var der ingen speciel fokus på klimaforandringerne. Det er vigtigt, at den nye lov giver hjemmel til at rydde op, hvis det er sådan, at kommunen har forsømt vedligeholdelse, sagde Troels Toft.

henriette@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 21 97 57

Landbrugsstyrelsen forlænger ansøgningsrunden

Landbrugsstyrelsen forlænger årets ansøgningsrunden indtil den 1. maj. Det sker som følge af COVID-19, oplyser styrelsen.

Danske jordbrugeres konkurrenceevne forbedret i 2019

Sammenlignet med Tyskland, Holland, Storbritannien og Polen havde Danmark den største stigning i bytteforholdet i 2019, viser tal fra Danmarks Statistik.

Én dårlig diegivningsperiode behøver ikke at blive til flere

Nogle farestaldspassere har den opfattelse, at en so der ligger lavt i antal egen-fravænnende grise ved det seneste kuld, ikke kan komme op i et højere niveau igen for de næste kuld. Men det er langt fra tilfældet. Det forklarer SvineRådgivningen nærmere om i deres seneste nyhedsbrev.

Prioriter kartoflerne

Kartoflers vækst- og udbyttepotentiale øges ved, at de lægges tidligt. Planterådgiver anbefaler derfor, at det netop i denne uge prioriteres at vurdere, hvornår arealerne er tjenlige til at færdes på, så kartoflerne kan komme i jorden.

Regeringen vil hjælpe større slagterier med øget fleksibilitet

Større slagterier kan i de kommende måneder få brug for at producere på skæve tidspunkter med kort varsel. Derfor giver Miljøminister Lea Wermelin nu Miljøstyrelsen mulighed for at hastebehandle ansøgninger.

Den laveste oliepris i 17 år

Der er endnu ikke udsigt til, at Rusland og Saudi Arabien vil stoppe deres oliekrig. Der er heller ikke udsigt til, at efterspørgslen efter olie vil komme tilbage til normalen lige foreløbigt. Fly står på jorden, biler kører ikke og fabrikker er lukket ned. Derfor er der heller ikke tegn til, at olieprisen skal komme op lige foreløbigt. Samtidig kan olieprisen dog heller ikke falde meget mere.

Grundvandsforening rækker hånden ud mod L&F

Hos Foreningen For Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse er håbet, at Landbrug & Fødevarer nu, efter at Axelborg har opgivet sin BNBO-sag mod Egedal Kommune, i stedet vil kaste sig ind i en fælles kamp mod statens indsatsplaner.
Side 1 af 1808 (36151 artikler)Prev1234567180618071808Next