bannerPos

Vinterært og -hestebønne lover godt

Jesper Fog-Petersen præsenterede forsøget som led i Økologisk Landsforenings projekt om mere dansk bælgsæd til konsum. God ukrudtskonkurrence, tidlig høst og merudbytte er nogle af de potentielle fordele, han fremhæver ved vintersorterne.

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
30-06-2020 11:06
48 forsøgsparceller med vintersorter af bælgsæd ser særdeles lovende ud efter en mild vinter.

Det danske vintervejr er ikke altid egnet til at vinterærter og vinterhestebønner, men i år har overvintringen været fin. 50 økologiske landmænd og rådgivere så i sidste uge syv forskellige veletablerede vintersorter af hestebønne og ni sorter af vinterært med og uden iblanding af korn i forædlervirksomheden Nordic Seeds forsøgsmark ved Odder.

Jesper Fog-Petersen præsenterede forsøget som led i Økologisk Landsforenings projekt om mere dansk bælgsæd til konsum. God ukrudtskonkurrence, tidlig høst og merudbytte er nogle af de potentielle fordele, han fremhæver ved vintersorterne. 

- Vi har de seneste to-tre år haft tørre forsomre, hvor vårært har svært ved at blomstre. Sidste år høstede vi 5-6 t/ha i forsøg med vinterært, så der er klart noget at hente i vintersorterne, konstaterede Jesper Fog-Petersen, der forventer en tidlig høst.

- Det giver gode muligheder for at etablere efterafgrøder, men det giver også – og det er vigtigt i konsumafgrøder – en større sikkerhed for god kvalitet. Risikoen for svampe i kernerne er alt andet lige mindre, jo tidligere vi høster, påpegede han.

Blandsæd giver sidegevinster

En stor del af parcellerne er blandsæd med vintersæd, herunder også vinterhavre. Blandingsafgrøder kan byde på en række sidegevinster, som ikke mindst økologer har gavn af, fx bedre vinterfasthed, ukrudtskonkurrence og mindre risiko for angreb af skadedyr og sygdomme.

- Havre er særlig interessant, når vi dyrker bælgsæd til konsum. Fødevareindustrien er optaget af 'fri for', og havre udmærker sig som bekendt ved ikke at indeholde gluten, sagde Jesper Fog-Petersen.

Økologisk Landsforenings projekt Økologiske proteinafgrøder til klimavenlig human ernæring arbejder for dyrkning og anvendelse af mere dansk bælgsæd i hele kæden fra jord til bord.

Anden etape af massescreening bliver nu sat i gang

Sidste år blev den første del af en massescreening af grundvandet gennemført. Nu kommer den næste del, hvor grundvandet skal undersøges for cirka 100 pesticider og nedbrydningsprodukter.

Danish Crown møder kritik af klimakampagne

Forbrugerrådet Tænk og tænketanken Concito er gået Danish Crowns store reklamekampagne om det klimavenlige svinekød efter i sømmene og finder den vildledende.

Tyskland bygger hegn til Polen efter tre nye ASF-tilfælde

Brandenburg bygger et hegn ved grænsen til Polen for at afværge ASF-smittefare.

Høj aktivitet - men lave minkpriser

Årets sidste minkauktion er i fuld gang hos Kopenhagen Fur, og selv om priserne er på et lavt niveau, er der glæde over aktiviteten hos bestyrelsesformand Tage Pedersen.

Danva svarer igen på spildevandskritik: - Gammeldags tænkning

Kritikken af, at spildevand fra rensningsanlæg og overløb påvirker fjordene med store mængder organisk stof, er forfejlet, mener Danva, der er interesseorganisation for de danske drikkevands- og spildevandsselskaber.

- Vi har været naive og gået glip af rigtig mange penge

Knap 1.000 leverandører af biogas har samlet sig i en ny, landsdækkende forening. Dermed får leverandørerne et mere ligeværdigt forhold til de store energiselskaber, som de forhandler kontrakter med, mener foreningens formand Erling Christensen.
Side 1 af 1929 (38577 artikler)Prev1234567192719281929Next