Bekæmp bjørneklo tidligt

Vælg gerne et andet middel end glyphosat, der ikke skader det omkringliggende græs.

Ligesom alle andre planter er der fuld gang i væksten af bjørneklo på både synlige og mindre synlige steder i terrænet.

Uanset hvilken metode der anvendes til bekæmpelse, er der størst succes ved at udføre arbejdet, inden bjørnekloen bliver for stor.

- Vær også opmærksom på, hvem der har ansvaret for bekæmpelse på lejede og forpagtede arealer, lyder rådet fra Agrovi.

Andre midler

Ved kemisk bekæmpelse med glyphosatprodukter er det svært at undgå, at det rammer græs og andre arter, der gerne skulle fylde hullerne efter bjørnekloen.

- Alternativt er Nuance Max 75 WG, Express 50 SX og Trimmer godkendt til mindre anvendelse til bekæmpelse af bjørneklo, og disse midler er skånsomme for græsset, påpeger Agrovi.

Vær også opmærksom på afstandskrav til vandmiljø.

Læs også