De første snegle set i nysået vinterraps

Omsåning er nødvendig af nordjysk mark efter angreb af snegle trods randbehandling med sneglekorn.

Grubbesået raps, der skal omsås, da omkring 80 procent af plantebestanden mangler efter snegleangreb. Fotograferet 19. august i år af Jens Otto Vigsø, LandboNord. Rapsplanter angrebet af snegle fotograferet 19. august i år af Jens Otto Vigsø, LandboNord.

Landbonord har observeret angreb af snegle i rapsmark ved Fjerritslev, hvor marken nu skal omsås på grund af kraftige snegleangreb.

- Vær derfor i år nu opmærksom på angreb af snegle, lyder det fra Ghita Cordsen Nielsen, Seges.

Den angrebne mark er en JB 2. Marken blev ved såning randbehandlet med sneglekorn, og her står rapsen godt. Rapsen er grubbesået direkte i hvedestub uden forudgående jordbearbejdning.

Grubbesåede marker er mere udsatte for angreb, især hvis der ikke udføres harvning eller lignende før såning

Læs også