Nu samles alle planteværnsfirmaer om Easyconnect

Fra 1. september vil også Bayer gå over til at bruge det lukkede påfyldningssystem til planteværn. - Dermed er en lang udvikling for at finde ét fælles system lykkedes, fortæller Anders Fjendbo, BASF.

Det har i mange år været et ønske at udtænke et helt lukket system for påfyldning af planteværnsmidler over i marksprøjterne ude i det praktiske.

Begrundelsen har været sikkerhed for ikke at komme i kontakt med midlerne og for at undgå forurening fra sprøjt og spild.

Effektivt Landbrug har talt med Anders Fjendbo, BASF, som har arbejdet med forskellige påfyldningssystemer gennem årene.

- Allerede for 25 år siden lancerede vi i Novartis fungicider i en såkaldt LinkPak. Der skulle bores et hul i sprøjten til en kobling og en 10 liters dunk med Tilt Top kunne tømmes helt eller delvist med i sprøjten.

- LinkPak dunken skulle retur og genfyldes på fabrikken. Det gav dobbelt fragt og dunken ville kun holde til et begrænset antal genopfyldninger. Desuden var det kun Novartis fungicider, som kunne leveres i Linkpak.

Ingen succes

Midler som Stomp, Focus Ultra med mere har tidligere også kunnet leveres i særlige »fade«, der også skulle sendes retur. Men i Danmark kom det ikke ud over demo-stadiet.

Flere andre påfyldningssystemer har været afprøvet uden succes.

- Måske både fordi landmændene ikke var involverede i at gøre systemerne brugervenlige og måske fordi hver enkelt producent af planteværn ville udvikle sit eget system til sine egne produkter, vurderer Anders Fjendbo.

Fælles løsning

I 2014 startede så udviklingen af Easyconnect. Målet var at Easyconnect skulle blive en fælles løsning for alle producenter i planteværnsindustrien.

- Vi fik i BASF Danmark lov til at være testland i samarbejde med en række danske landmænd og Teknologisk Institut.

De klare tilbagemeldinger fra både landmænd og Teknologisk indgik i den fortsatte udvikling af Easyconnect. Samtidigt arbejdede vi hårdt på at få vore konkurrenter med i et samarbejde om ét system for alle, fortæller Anders Fjendbo.

I 2018 fik Easyconnect verdenspremiere på Plantekongressen i Herning og siden har flere planteværnsproducenter tilsluttet sig Easyconnect. Forbedringerne er fortsat, og selv navnet blev opdateret til Easyconnect.

I Bayer arbejdede man imidlertid med et andet påfyldningssystem EasyFlow.

Men i onsdags bekendtgjorde Bayer offentligt, at man også går med på Easyconnect.

- Det betyder, at alle producenter fremover vil arbejde mod at få Easyconnect-låg på alle dunke med 63 millimeter lågdiameter.

Det betyder også, at den enkelte landmand kun skal overveje at købe ét lukket påfyldningsystem, slutter Anders Fjendbo.

Easyconnect

● Navnet Easyconnect dækker over et låg med en ventil, som åbnes med en kobling og som lukker igen, så det, der er tilbage i dunken, kan opbevares, til det skal anvendes

● Koblingen, Clean Load Nexus, fremstilles af Hypro i UK og importeres til Danmark af Brdr. Toft

● Clean Load Nexus-koblingen kan købes hos de lokale maskinhandlere.

Læs også