Færre rapsjordlopper i denne uge

Bekæmpelse kan foretages til her midt i oktober, men bør ikke tilstræbes ind i november trods et mildt efterår, lyder det fra Seges.

Roden er her snøret helt af grundet angreb af kålfluelarver. Fotograferet 12. oktober i år af Jens Hansen, KHL

Aktiviteten af rapsjordlopper er aftagende.

- Der er i denne uge fanget rapsjordlopper over bekæmpelsestærsklen på 20 procent af lokaliteterne, oplyser Ghita Cordsen Nielsen, Seges, som indsamler og har overblik over konsulenternes observationer landet over.

Bekæmpelse rettet mod jordloppelarver er ret fleksibelt og kan foretages til omkring medio oktober.

- I milde efterår er set væsentlig effekt langt inde i november, men bekæmpelse i november tilstræbes ikke. Til bekæmpelse anbefales 0,2 kg Lamdex eller 0,1 kg Kaiso Sorbie.

Bekæmp alle marker

Angreb af rapsjordloppens larver kan være meget tabsvoldende.

Bekæmpelse anbefales derfor i alle marker, hvor forekomsten ikke følges via gule fangbakker. Der anbefales to fangbakker pr. cirka 10 hektar.

Har der tidligere været kraftige bladgnav i marken, anbefales bekæmpelse rettet mod larver også trods lave fangster i fangbakkerne.

Få bladlus

Der er udløst bladlusbekæmpelse i flere af de tidligt såede vintersædsmarker, men generelt er der få bladlus.

I hvede er i denne uge fundet bladlus på 18 af 25 ubehandlede lokaliteter. I 10 marker er der fundet mindst 2 procent angrebne planter.

I vinterbyg er i denne uge fundet bladlus på 9 af 14 ubehandlede lokaliteter. I 6 marker er der fundet mindst 2 procent angrebne planter.

Læs også