Fortsat kun svage angreb af svampe og bladlus

I vårbyg og havre er angrebene af svampesygdomme også overvejende svage. Der er kun registreret angreb af bladlus på en enkelt lokalitet med meget svage angreb.

Her i uge 22 har planteavlskonsulenterne igen indberettet deres observationer for skadegørere i markerne til Registreringsnettet på Seges Innovation. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen giver her et kort overblik over ugens observationer landet over.

Vinterbyg

Bygrust og dernæst skoldplet er mest udbredt. Bygrust har igen bredt sig en del i den forløbne uge. Skoldplet har bredt sig mindre, men nedbøren den seneste tid vil fremme udviklingen. Der er endnu ingen Ramularia af betydning.

Svampebekæmpelse i vinterbyg er nu afsluttet næsten alle steder.

Det gennemsnitlige vækststadie er 67, som er tæt på afblomstring, mens de længst udviklede marker er i vækststadie 71, hvor kerneindhold er vandagtigt og de første kerner har nået halv størrelse.

Vinterhvede

Der er ikke fundet brunrust. Der er fundet gulrust i Heerup ved Soderup på Sjælland, på Bornholm og ved Sejet ved Horsens. Der er også fra praksis meldt om fund af gulrust som spredte angreb i Heerup på Samsø 4. maj og ved Skælskør 23. maj.

Der er 19. maj også meldt om kraftige angreb af gulrust i den ældre meget modtagelige sort Kalmar ved Randers. Gulrust kan trives i næsten alt slags vejr, så det er forekomst af smitstof og sorternes modtagelighed, som er afgørende.

Meldugangrebene er overvejende svage, og kun i ganske enkelte marker ses mere udbredte angreb.

Angrebene af Septoria er lige nu svagere end normalt grundet det tørre forår, men nedbør fra omkring medio maj og frem har medført smitte.

Angrebene af Septoria vil vise sig tre uger efter smitten/nedbøren. Angreb vil i områder med flere nedbørsdage vise sig løbende fra omkring Grundlovsdag og først lidt senere i områder med senere nedbør.

Fanebladssprøjtningen er nu udført de fleste steder.

Til den sidste delte aksbehandling anbefales 0,25-0,4 l Propulse blandet med for eksempel 0,15-0,2 l Folicur Xpert/Prosaro EC 250 eller 0,2-0,25 l Orius Max afhængig af sort og smittetryk/nedbør. De højeste doser anbefales kun i de mest modtagelige sorter i områder med mest nedbør.

I de mindst modtagelige sorter og hvor markerne ser meget rene ud også i bunden af afgrøden kan behandling i stadie 39 måske være sidste sprøjtning, hvis der er anvendt mindst 0,5-0,6 l Balaya.

I de sydlige og kystnære egne af landet med erfaring for sene angreb af brunrust er det vigtigt at vælge en blandingspartner til Propulse med god effekt mod brunrust, som i nogle år kan være et problem. Det gælder også i Heerup, hvor gulrust kan være et problem. De fleste af de dyrkede sorter er modtagelige for brunrust, men følgende sorter er mest modtagelige: Pondus, Kvium, Graham, KWS Lili, RGT Saki og Colosseum.

Vær obs på sprøjtefristerne, som er vækststadie 61 for Propulse og vækststadie 69 for Orius Max, Folicur Xpert og Prosaro EC 250.

Forekomsten af orangegule hvedegalmyg følges via feromonfælder på 55 lokaliteter. Der er i denne uge kun fundet ingen eller få hvedegalmyg i fælderne. Fælderne aflæses to gange om ugen.

Det gennemsnitlige vækststadie er 50 (tæt på begyndende skridning), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 57 (tæt på gennemskridning).

Rug

Angrebene af brunrust har bredt sig lidt i den forløbne uge, men er lige nu stadig overvejende svage. Der er fundet brunrust i 10 procent af observationerne. Fra praksis er også i enkelte tilfælde meldt om brunrust. Brunrust fremmes af varmt vejr (15-22°C er optimum) og bladfugt. Ved optimale forhold er tiden fra smitte til symptomer ses ned til fem il seks dage. Angreb breder sig derfor ofte sidst i sæsonen.

Brunrust bekæmpes ved over 10 procent angrebne planter til vækststadie 69, som er afsluttet blomstring. Til bekæmpelse kan f.eks. anvendes 0,3-0,35 l Prosaro EC 250.

Det gennemsnitlige vækststadie er vækststadie 64 - under blomstring.

Vårbyg

Svampeangrebene er lige nu svage.

Bygbladplet og bygrust er mest udbredt. Der er fundet bygbladplet og bygrust i fem procent af observationerne med op til 25-30 procent angrebne planter. Der er udløst bygrustbekæmpelse i en procent af markerne. Der er kun lidt skoldplet og med op til fem procent angrebne planter.

Bygbladplet bekæmpes i meget modtagelige sorter (RGT Planet, Applaus) frem til vækststadie 65 ved over 10-25 procent angrebne planter og i de øvrige modtagelige sorter ved over 25 procent angrebne planter.

Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter til vækststadie 65 ved over 10 procent angrebne planter.

Til tidlig svampebekæmpelse i meget sent såede marker anbefales Orius Max, Folicur Xpert, Prosaro eller Proline Xpert, hvor førstnævnte midler har bedst effekt på bygrust, og sidstnævnte midler har bedst effekt på skoldplet. Comet Pro kan også anvendes og har god effekt på bygbladplet samt god effekt på bygrust og skoldplet. Mod bygbladplet har Comet Pro efterfulgt af Proline Xpert bedst effekt.

Ved behov for svampebekæmpelse omkring skridning anbefales Propulse-holdige løsninger, hvor dosis fastlægges efter smittetryk.

Der er kun registreret angreb af bladlus på en enkelt lokalitet med meget svage angreb. Angrebene af kornbladbillelarver er også overvejende svage med op til 10 procent strå med larver. Kornbladbiller bekæmpes ved 0,5-1,0 larve pr. aksbærende strå indtil omkring begyndende skridning.

Det gennemsnitlige vækststadie i vårbyg er stadie 38, hvor fanebladet er tæt på at være fuldt udviklet, mens de længst udviklede marker er i vækststadie 49, med første stak synlig.

Havre

Der er kun fundet meldug i fem procent af observationerne og med op til en procent angrebne planter.

Angrebene af bladlus er meget svage, og der er kun fundet op til to procent angrebne strå. Angrebene af kornbladbillelarver er også overvejende svage med op til 10 procent strå med larver.

Det gennemsnitlige vækststadie er stadie 37 med fanebladet synligt, mens de længst udviklede marker er i vækststadie 45.

Alm. rajgræs

Der er fundet angreb af kronrust i 55 procent af observationerne, men hovedsagelig svage angreb. Det højeste angreb har fem til ti procent dækning i Greenway og Esquire. Meldug er fundet i 40 procent af markerne og overvejende med svage angreb.

De vigtige behandlinger mod svampe i rajgræs er omkring vækststadie 45-51 og 69.

Det gennemsnitlige vækststadie er 57 - under skridning, mens de længst udviklede marker er gennemskredne.

Sukkerroer

Der er lige nu ikke registreret behov for skadedyrsbekæmpelse hverken i omsåede eller ikke omsåede roer.

Kartofler

Allerede ved første. aflæsning af limplader var der en del indflyvning af cikader. Der er nu konstateret cikader på 14 af 16 lokaliteter med op til 126 i gennemsnit pr. limplade. Indflyvningen er igen i år tidlig, men bekæmpelse er tidligst aktuel fire uger efter indflyvning. Indflyvning er i de tidligst fremspirede marker sket i uge 20.

Til bekæmpelse senere anbefales 0,15 kg Mospilan. I stivelseskartofler er der ofte behov for to behandlinger mod cikader, mens der sjældent er behov for bekæmpelse i lægge- og spisekartofler.

Læs også