Konflikt mellem pesticider og mekanik: Glyphosatforbud kan betyde øget udvaskning af kvælstof og fosfor

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, vil i juli 2023 tage stilling til, om glyphosat fortsat skal godkendes eller forbydes, men en ny dybdegående analyse fra SLU (Sveriges Landbrugsuniversitet) viser dog, at risikoen for kvælstofudvaskning og fosfortab stiger, hvis der indføres et forbud.

Det skriver svenske Jordbruksaktuellt.

Den nye analyse fra SLU bekræfter ifølge mediet det tidligere resultat, at efterhånden som antallet af gange jorden bearbejdes stiger, vil kvælstofudvaskningen og fosfortabet også øges. Beregningerne viste, at fosforudslippet kunne stige med snesevis af tons, mens udledningen af ​​kvælstof kunne stige med flere hundrede tons.

Ifølge rapporten så indeholder hele emnet flere konflikter mellem forskellige miljømål.

Den største konflikt er den mellem mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse, som på den ene side påvirker eutrofiering og på den anden side risici ved pesticider.

Læs også