Tabsgivende angreb af Ramularia i byg

I 2017 var der flere steder betydelige angreb af svampesygdommen Ramularia i bygmarker, hvor en del marker, som var dårligt beskyttede, visnede ned før tiden typisk med 3-5 hkg/ha i tab.Det påpegede seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, AU og oplyste, at Ramularia i flere nabolande nu viser resistens overfor svampemidler i en grad så at bekæmpelse ikke længere er effektiv med systemiske svampemidler.Ramularia-bladplet i byg har været kendt som en almindelig sygdom i byg igennem de sidste 15-20 år. Svampen kan spredes med sporer i vækstsæsonen eller via udsæden, hvorfra den spredes via vækst inde i planten fra kerner til blade. Risiko for angreb øges ved lange perioder med bladfugt, og hvis planterne er stressede. Der er forskel i sorternes modtagelighed, men ingen sorter besidder høj grad af resistens. Sygdommen optræder typisk sent på vækstsæsonen, og derfor har angrebene i Danmark ofte ikke været særligt tabsgivende.Svampen indlejres dybt i kernerne, så bejdsning med svampemidler har kun vist begrænset effekt og øger desuden risikoen for resistensudvikling.

Vil du læse mere?

Kære læser, denne artikel fra Effektivt Landbrug er låst.

Kvalitetsjournalistik kræver research, ekspertise og adgang til relevante kilder.

Men du kan prøve et digitalt abonnement i 10 uger for 10 kroner om ugen.

Læs også