Ukrudtsmidlet Proman godkendt i kartofler

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Proman til bekæmpelse af ukrudt i kartofler med behandlingsfrist i stadie 09, dvs. når kartoflerne bryder jordoverfladen. Det oplyser Landbrugsinfo.

Proman indeholder et nyt aktivstof, metobromuron, som er et jordmiddel. Metobromuron hæmmer elektrontransporten og har dermed en virkemekanisme (HRAC klasse C2), som er ny i kartofler, og vil dermed bidrage til at forsinke udvikling af herbicidresistens.
 
Der er opnået en meget effektiv bekæmpelse af tokimbladet ukrudt ved anvendelse af 2 liter Proman plus 1,2 liter Reglone pr. hektar i stadie 09, hvor 1-2 procent af kartoffelplanterne har brudt jordoverfladen. Der har ikke været foretaget yderligere behandlinger. Enårig rapgræs er bedre bekæmpet i forsøgsled, hvor der er anvendt Titus efter fremspiring.
 
Proman er pålagt et afstandskrav på 10 meter til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Afstandskravet kan nedsættes til 5 meter ved at anvende afdriftsreducerende sprøjteteknik med minimum 50 procent afdriftsreduktion.
 
Nordisk Alkali oplyser, at der er produkt på vej ud i handlen.

Læs også