Medie: CO2-afgift skal starte på 300 kr. og vokse over årrække

Ifølge TV 2 er en aftale i den grønne trepart kommet på plads. Landbrug & Fødevarer ønsker ikke at kommentere nyheden.

120 kroner.

Så meget er der udsigt til, at de danske landmænd skal betale pr. ton udledt CO2 fra 2030.

Det erfarer TV 2.

- Den grønne trepart er enige om, at landbrugets CO2-afgift skal begynde på 300 kroner per ton i 2030. I 2035 skal afgiften lyde på 750 kroner per ton.

Mediet skriver endvidere, at alle landmænd kan nyde godt af et fradrag på 60 procent, hvorved de 300 kroner reduceres til en effektiv sats på 120 kroner. Derudover vil landmænd, der gør en indsats for klimaet, potentielt kunne nedbringe den endnu mere.

Effektivt Landbrug har forsøgt at indhente en kommentar fra Landbrug & Fødevarer, der udtrykker, at man ikke har nogen kommentar til TV 2’s erfaringer på nuværende tidspunkt.

Den grønne trepart

Det er den såkaldte »grønne trepart«, der de seneste måneder har forhandlet om udformningen af en CO2-afgift. Treparten blev nedsat af regeringen i december 2023.

Udover regeringen består treparten af Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening.

Grundlaget for forhandlingerne er den rapport, som Svarer-udvalget offentliggjorde i februar 2024. Her lød anbefalingen fra udvalget ledt af økonomiprofessor Michael Svarer, at man valgte én af tre modeller: En afgift på 125, 375 eller 750 kroner pr. ton udledt CO2.

Foruden afgiftssatserne foreslog udvalget også en række statslige initiativer, som skulle nedbringe landbrugets CO2-udslip og som dermed kunne »være med til at formindske afgiften«. Disse forslag indebærer blandt andet skovrejsning, køb og udlægning af lavbundsjorde og anvendelse af pyrolyse-teknologien.

Medie: Vil etablere grøn arealfond

Ifølge TV 2 inkluderer aftalen desuden også en arealfond på mellem 40 og 50 milliarder kroner, som »skal være med til at sikre de danske fjorde og sikre, at man overholder EU’s vanddirektiv«, fortæller TV 2’s analytiker Ole Krohn.

Det samme beretter Jyllands-Posten også om, der på baggrund af et aftaleudkast, mediet har set mandag, kan navngive arealfonden »Danmarks Grønne Arealfond«.

- Den gigantiske fond skal sikre, at der er penge til rejse skov, udtage lavbundsjorde og opkøbe jorde, så mindre kvælstof udledes i danske åer, fjorde og havarealer, skriver mediet.

Opdateres...

Svarer-udvalgets tre modeller

Model 1: Afgift på 750 kroner pr. ton udledt CO2. Ekspertgruppens forslag til model 1 lægger mest vægt på samfundsøkonomisk omkostningseffektivitet, der dog indebærer en væsentlig nedgang i landbrugsproduktionen, særligt indenfor kvægdrift.

Rapporten påpeger i dens sammenfatning at dette vil medføre en relativt høj lækagerisiko.

Model 2: Afgift på 375 kroner pr. ton udledt CO2. Modellen vil erstatte CO2-e-reduktioner opnået via produktionsnedgang med reduktioner fra tiltag af mere teknologisk karakter, som reducerer lækagen, men er samfundsøkonomisk mere omkostningstung.,

Model 3: Afgift på 125 kroner pr. ton udledt CO2. Modellen lægger i endnu højere grad vægt på at mindske produktionsnedgangen via yderligere teknisk karakter, men indebærer en endnu højere samfundsøkonomisk omkostning samt en væsentlig årlig belastning af statens finanser og større usikkerhed om de opnåelige tekniske reduktioner.

Læs mere om CO2-afgift

Den grønne trepart er blevet enige om at pålægge en CO2-afgift på dansk landbrug. Derudover er der lagt op til en »massiv omlægning« af det danske areal. Men hvad betyder det for landmændene?

Læs mere her

Læs også