40 millioner til mere klimavenligt landbrug

Ny pulje i Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram skal give økonomisk støtte til landmænd, der vil reducere deres klimabelastning.

Landmænd, som vil udvikle nye og mere klimavenlige teknologier, udvikle mere klimaeffektiv mad og foder eller på andre måder gøre deres landbrug bedre for klimaet, kan nu få en hjælpende hånd fra en ny GUDP-pulje.

Landmændene kan søge om i alt 39,4 mio. kroner, som skal være med til at sikre den grønne omstilling af dansk landbrug. Pengene kan også bruges til at tilpasse produktionen til de ændrede vejr- og klimaforhold.

Fødevareminister Mogens Jensen glæder sig over, at mange landmænd har valgt at tage den handske op og er med til at flytte Danmark i en grønnere retning.

- Regeringen har store klimaambitioner, men vi kommer ingen vegne uden landbruget. Derfor er jeg rigtig glad for, at mange landmænd allerede gør meget for at blive mere klimavenlige. Med den nye klimapulje vil vi hjælpe dem, som allerede er godt i gang med at komme endnu længere, og også skubbe til dem, som ikke er så langt endnu. Det er vigtigt, at vi får flest muligt med i den grønne omstilling, siger Mogens Jensen i en pressemeddelelse.

Projekterne kan eksempelvis omfatte udvikling af ny teknologi og dokumentation af den udviklede teknologis klimaeffekt, udvikling af robuste og klimaeffektive produktionssystemer og sædskifter eller nye kilder til klimaffektive proteiner.

ege

Læs også