Opbakning til forening for biomasseleverandører

Den nystiftede forening, Landbrugets Biomasseleverandører, repræsenterer nu cirka 1.000 leverandører til biogasanlæg.

Foreningen Landbrugets Biomasseleverandører (LBBL), der blev stiftet i september måned sidste år, er nu landsdækkende med repræsentation af leverandørforeninger over hele landet. Den repræsenterer cirka 1.000 leverandører til biogasanlæg.

- Vi har møder med andelsselskaber, landboforeninger, sektorer i erhvervet, osv. For nylig var vi på Centrovice, og bestyrelsen der valgte at bidrage med 20.000 kroner til det arbejde, der udføres i Landbrugets Biomasseleverandører, fortæller bestyrelsesmedlem Peter Høj, der også oplyser, at Syddansk Kvæg har bidraget.

- Folkene bag LBBL gør et kæmpe stykke arbejde og har en viden og indsigt, som er utrolig vigtig at få udbredt i landbruget. Det arbejde skal vi støtte. Hver lokal landboforening har ikke ressourcer eller kompetencer til at sætte sig ind i de komplicerede forhold og konsekvenser, som klimaregulereingen medfører. Derfor vælger vi lokalt at støtte op herom fra Centrovice, oplyser Torben Povlsen, formand for L&F Centrovice.

Stor opgave

Ifølge myndighedernes fremskrivninger skal biogas-produktionen mere end fordobles inden 2030.

- Det stiller store krav til den fremtidige regulering og økonomi, at viden og erfaringer deles – og at landmænd både som leverandører af biomassen og aftagere af returmaterialet er en vigtig del af løsningen.  Vi har således en rigtig stor op opgave og kan levere massiv grøn omstilling til samfundet, oplyser Peter Høj.

Læs også