SLF fik politikere på studietur

For nylig kom miljøudvalget i Region Syddanmark på studietur hos SLF, for at udveksle tanker om planteværn, punktforurening og andre miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

Politikerne fra Region Syddanmark lyttede interesseret med ved de forskellige oplæg under deres besøg hos SLF. Formand Christian Lund, SLF, fortalte de fremmødte om SLF generelt.

I Danmark er det regionerne, der har ansvaret for beskyttelse af blandt andet grundvandet mod herreløse jordforureninger fra punktkilder. I landbruget kan den slags forekomme fra for eksempel dieseltanke, gylletanke og kemikalierum, og derfor var miljøudvalget under foranledning af Mads Skau fra Hemmelev taget på besøg hos landmand og bestyrelsesmedlem i SLF, Esben Skøtt. 

Han kunne berette, at der er styr på tingene, for som landmand har han og landbruget i det hele taget via via miljøgodkendelse og miljøkontrol har styr på den slags. 

Særligt fokus var der på håndtering af plantebeskyttelsesmidler og sprøjteudstyr, samt den uddannelse landmænd gennemgår for at opnå sprøjtecertifikat. 

Regionsudvalget lyttede interesseret, mens Esben Skøtt forklarede, at der er styr på håndteringen af plantebeskyttelsesmidlerne, miljøledelsen og håndteringen på gården i det hele taget. Gårdejeren kunne samtidig berette, at risikoen for punktforurening i et veldrevet moderne landbrug er ganske lille. 

Gamle lokale og kommunale tildækkede lossepladser

I tidligere sandgrave er en anden skjult punktforureningskilde. Sådan en kunne Esben Skøtt også vise frem. Som 3. generation på ejendommen kender familien fortiden under hvedemarken, som nu gror hen over arealet. Det store spørgsmål for Esben havde været, om myndighederne (regionen) kunne komme og forlange området gravet op og renset. Esben Skøtt havde sikret sig mod dette med et underskrevet dokument. 

Miljøudvalgsformanden Jørn Lehmann Petersen kommenterede, at regionen er bekendt med de mange tidligere lossepladser rundt om i Syddanmark, men at de som udgangspunkt får lov at ligge, fordi regionerne har begrænsede midler. Regionens midler prioriteres først og fremmest til at sikre rent drikkevand og indeklima i boliger. Derfor kommer mange af de gamle lossepladser bagerst i køen, hvis de ikke udgør en risiko for menneskers sundhed. 

Generationsforurening og ny forurening

På det fortsatte møde hos SLF kunne miljøudvalgsformanden berette, at regionen har et årligt budget i størrelsesordenen 50 mio. kr. til alle opgaver inden for jordforurening. Det efterlader relativt få midler til egentlig oprensning af forureninger. Håndtering af jordforureninger koster rigtig mange penge, og det er derfor nødvendigt at prioritere skarpt, så midlerne bruges, hvor de miljø- og sundhedsmæssige gevinster er størst. 

Alene i Region Syddanmark er der tusindvis af forurenede lokaliteter – heraf hundredevis af gamle lossepladser. Blot en enkelt sag løber ofte op i flere millioner kroner, hvis der skal renses op. I de senere år er der kommet fokus på de meget store generationsforureninger, der hver især koster over 50 mio. kr. at rydde op efter. Tre af disse ligger i Region Syddanmark. 

Regionernes økonomi rækker derfor ikke til oprydning af alle gamle lossepladser på den korte bane. Formanden for Miljøudvalget i Region Syddanmark, Jørn Lehmann Petersen, har et ønske om, at vi som samfund bliver bedre til at forhindre, at der hele tiden dukker nye typer af forurening op. Det er nødvendigt, hvis regionerne hurtigere skal få ryddet op i tidligere generationers punktkildeforureninger, slog formanden fast.

En givtg aften

Formand for SLF, Christian Lund, var også på banen, for at oplyse generelt om SLF; Søren Laustsen om minivådområder og kvælstofindsats, og Johan Schmidt orienterede om de uheldige sager, hvor skjulte gamle lossepladser ikke er kendte i handelssituationer. I tidligere tider var det ofte huller og lavninger på markerne, som kommuner og lokalsamfund brugte til at dumpe forskelligt affald. Flere lokale lodsejere med gamle »skjulte lossepladser« udtrykte bekymring for, om de kunne risikere at blive gjort økonomisk ansvarlige for oprydning af disse lossepladser. Der var en rigtig god forståelse og dialog om forholdene.

Fra såvel regionens miljøudvalg og SLF konstateredes det, at det havde været givtigt med en god dialog om håndtering af punktforureningskilder fra myndigheder og i praksis, og at dialogen bør fortsætte, så fremtidige miljøindsatser bliver håndteret med gensidig respekt og fornuft.
 

Læs også