Landbrugsstyrelsen får ny direktør efter skandale: Minister håber, at der nu kommer styr på sagerne

Lars Gregersen tiltræder som ny direktør i Landbrugsstyrelsen den 1. oktober. Det sker efter den seneste direktør, Jette Petersen, fratrådte med dags varsel i slutningen af maj kort efter skarp kritik fra statsrevisorerne.

I maj udtalte statsrevisorerne hård kritik af, at der ikke har været tilstrækkelig kontrol med landbrugstilskud, hvilket betyder, at enkelte landmænd ved at opsplitte bedrifterne i flere CVR-numre har kunnet skrabe ekstra millioner til sig, hvilket nu kan betyde tilbagebetaling af EU-midler.

En lille uge senere varslede Fødevareminister Rasmus Prehn, at der skulle ryddes op i styrelsen, og små to uger senere fratrådte Jette Petersen med én dags varsel. 

Fra ministeren lød det blandt andet til Ritzau, at der var brug for en ny person i spidsen, brug for en kulturændring, at få ryddet op og få genskabt tilliden.

Nu er den nye person fundet.  Fra 1. oktober begynder Lars Gregersen nemlig som Landbrugsstyrelsens nye direktør. Han kommer fra en stilling som økonomidirektør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og har tidligere bl.a. været økonomidirektør i Fødevarestyrelsen.

- Vi skal sammen og i tæt samarbejde med resten af Fødevareministeriets koncern og i dialog med øvrige interessenter indfri de politiske ambitioner for landbrugserhvervet. Det ser jeg meget frem til at være en del af, siger den kommende direktør.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) udtaler:

- Landbruget og Landbrugsstyrelsen står over for en række udfordringer de kommende år. Ansættelsen af Lars sker i kølvandet på de syv konkrete initiativer, som jeg lancerede før sommer, der har til formål at styrke driften og skabe en stærkere forvaltningskultur. Det er en svær opgave. Men Lars er den helt rigtige til jobbet.

Sagen kort

Den konkrete kritik fra Rigsrevisionen, som Statsrevisorerne hører under, er, at Landbrugsstyrelsen ikke ført tilstrækkelig kontrol med udbetalingen af EU-tilskud i perioden 2014 til 2019. Den manglende kontrol har gjort det muligt for landmænd at splitte en bedrift op i flere CVR-numre for på den måde at få tilskud, som man ikke er berettiget til i forhold til det støtteloft, som der er. Når det kommer til 2019 så ved Landbrugsstyrelsen ikke, hvor stor en andel af de 888 millioner kroner, som er udbetalt i tilskud i 2019, der uberettiget er udbetalt til landbrugere, fordi de har opsplittet deres bedrifter.

I en konkret sag omkring fire ansøgninger under ordningen for »Modernisering af slagesvinestalde« fra 2016 bliver Landbrug & Fødevarer og tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sågar inddraget i kritikken af Landbrugsstyrelsen. Her har Rigsrevisionen fundet notater, der viser, at der internt i Landbrugsstyrelsen var rejst tvivl om, hvorvidt der til trods for fire forskellige CVR-numre i de fire ansøgninger var tale om samme ejerkreds, og ansøgningerne dermed skulle have afslag.

I notaterne fra Landbrugsstyrelsen fremgår det, at både Esben Lunde Larsen og Landbrug & Fødevarer pressede på for at få de fire ansøgninger godkendt.

Læs også