Ny populær lavbundsordning sikrer 35.000 tons CO2-reduktioner

Udtagning af klimabelastende lavbundsjorde er ét af de afgørende værktøjer i landbrugets grønne omstilling. Derfor glæder det fødevareministeren og miljøministeren, at der nu er fundet 170 mio. kr. ekstra, så de landmænd, fonde og kommuner der har ansøgt den nye nationale Klima-Lavbundsordning, kan imødekommes.

Der er nu fundet penge til de 33 landmænd, fonde og kommuner, der har ansøgt om tilskud fra den nye Klima-Lavbundsordning, skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Det betyder, at der udtages op til 2.339 hektar lavbundsjord og randarealer, hvilket sikrer en årlig CO2-reduktion på mere end 35.000 tons.

Ordningen er den første af sin slags, som er åben for private lodsejere, kommuner og fonde. Samtidig er det første gang, at der tilbydes engangskompensation til lodsejere, og at man ikke benytter sig af jordfordeling, hvilket giver mulighed for hurtig udtagning.

Erfaringerne viser, at der er stor interesse blandt private lodsejere i selv at stå for at udtage egne arealer. Det er muligt i den nye ordning, skriver ministeriet.

Ordningen, som administreres af Miljøstyrelsen, er i år blevet ansøgt for cirka 300 millioner kroner.  Der var oprindelig afsat godt 90 millioner kroner til ordningen i 2021, men på grund af den store interesse for denne ordning og for Naturstyrelsens projekter samt multifunktionel jordfordeling, er der sammen med andre bevillinger nu sikret ekstra 170 millioner i år til udtagning af lavbundsjorder. 

- Udtagning af lavbundsjorde er afgørende for den grønne omstilling af landbruget. Her leverer vi et vigtigt grønt bidrag. Med sund fornuft går vi nye veje og gør det nemmere at få udtaget lavbundsjorder. Det er gået over al forventning. Det er virkelig godt, for vi står med en stor opgave foran os. Et historisk bredt politisk flertal gav med landbrugsaftalen håndslag på, at vi skal sætte alle sejl ind for at udtage så meget lavbundsjord, som vi overhovedet kan, siger Fødevareminister Rasmus 

Læs også