I 2022 skal man bruge NemLog-in til Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen udfaser den nuværende pinkodeløsning på landbrugsindberetning.dk. Fra 1. maj 2022 skal man bruge NemLog-in, når man logger på.

Ændringen sker for at højne sikkerheden og leve op til krav til offentlige it-løsninger.

Ændringen betyder samtidig, at konsulenter skal have fuldmagt, hvis de skal arbejde på landbrugsindberetning.dk for en kunde. Man kan anmode, oprette og administrere fuldmagter på virk.dk.

Hvis man som landbrug vil give fuldmagt til en konsulent, skal man gå på virk.dk med sit NemLog-in for sin virksomhed og oprette fuldmagten her.

Hvis man som konsulent skal benytte en fuldmagt til at indberette for en kunde, skal kunden enten gå på virk.dk og oprette fuldmagten til konsulentens CVR-nummer, eller også skal konsulenten anmode kunden om at tildele fuldmagt på virk.dk. 

 

Læs også