Landbrugsstyrelsen taget i flere løgne, men har ingen kommentarer

I sagen om ulovlig forvaltning af EU-midler har Landbrugsstyrelsen gentagne gange dækket over eget svig. Styrelsen mener dog ikke, at der er nyt i sagen, og har derfor ingen kommentarer til medierne.

Landbrugsstyrelsen er i en større sag om svig med EU-støtte blevet undersøgt af Rigsrevisionen, der forlangte at få adgang til styrelsens journaliseringssystem. Dette skete efter mistanke om, at styrelsen ikke udleverede alt, hvad Rigsrevisionen bad om. 

Embedsmændene i styrelsen sørgede nemlig i hemmelighed for, at Rigsrevisionens medarbejdere kun fik begrænset adgang.

Det viser interne dokumenter i en aktindsigt foretaget af Radio4.

17 års ulovlig praksis

Siden 2005 har Landbrugsstyrelsen været klar over, at der har været problemer med behandling af sager om EU-støtte, fordi Landbrugsstyrelsen i mange år har behandlet selskabet bag hvert CVR-nummer som en selvstændig virksomhed. 

Ifølge EU-regler er et landbrug dog kun én bedrift, hvis der er samme ejer. Dette gælder også, selvom landbruget er opdelt i flere selskaber.

En uvildig advokatundersøgelse iværksat af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, konkluderede i slutningen af januar i år, at Landbrugsstyrelsen har løjet over for både Rigsrevisionen og tidligere i forløbet over for daværende minister, Esben Lunde Larsen.

Praktiske udfordringer

I 2018 godkendte daværende landbrugsminister Esben Lunde Larsen, at Landbrugsstyrelsen kunne fortsætte med at behandle sager om EU-støtte uden at finde frem til, om der var overlap blandt virksomhedsejerne.

Landbrugsstyrelsen argumenterede nemlig for, at der var praktiske udfordringer forbundet med at finde frem til ejeren. Det drejer sig om oplysninger, som alle har adgang til, og som kan findes i løbet af få sekunder ved at slå op i det offentlige CVR-register.

Henviser til tidligere udtalelser

Effektivt Landbrug har i to dage forsøgt at få en kommentar fra Landbrugsstyrelsen, som endelig vendte tilbage med en kommentar sent onsdag eftermiddag.

- Som udgangspunkt er der ikke noget egentligt nyt i sagen. Vi har heller ikke umiddelbart noget at sige til det, lyder svaret fra Landbrugsstyrelsen.

Der henvises dog til tidligere pressemeddelelser, som forholdt sig til afsløringerne fra første halvdel af 2022.

Læs også