Hvis vi sender produktionen ud af landet, belaster vi klimaet mere

Af Michael Nedersøe (DF)

Storkreds Østjylland

Vi skal alle bidrage til den grønne omstilling, men det skal ske med sund fornuft og ikke med forhastede, fordyrende og skøre beslutninger.

Det nytter ikke noget, at man afgiftspålægger og laver regelsæt, der er markant strammere end de lande, der omgiver Danmark, for så ender det med, at virksomheder, arbejdspladser og skatteindtægter ryger ud af Danmark.

Jeg er tidligere eksportchauffør og jeg har kollegaer, der har kørt massevis af landbrugsmaskiner til blandt andet Ukraine, hvor lovgivningen er betydelig mere lempelig end den danske.

Det danske landbrug står ofte for skud for at være den store klimasynder, men mange partier glemmer, at det danske landbrug er et af de mest effektive i verden. Hvis man tager et eksempel, så producerer en dansk malkeko fem gange så meget mælk som en polsk malkeko. Det betyder, at hvis vi sender produktionen ud af landet, så belaster vi klimaet mere end, hvis vi beholder den i Danmark.

Der er omkring 125.000 jobs, der relateres til det danske landbrug og de erhverv bidrager til eksporten med omkring 162 milliarder kroner om året. I stedet for udskamning, bør vi favne og forske mere i landbruget, for de bidrager i den grad også til den grønne omstilling.

Læs også