Hans Gæmelke genopstiller til L&F’s Forretningsudvalg

Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening, genopstiller som kandidat til Landbrug & Fødevarers Forretningsudvalg.

Når Landbrug & Fødevarer den 9. og 10. november 2022 afholder deres årlige delegeretmøde i Herning, bliver det med Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening, på kandidatlisten til Forretningsudvalget i L&F – det vi tidligere har kendt som Primærbestyrelsen.

- Jeg genopstiller som kandidat, fordi jeg gerne vil være med til at sikre, at landbrugspolitikken i de kommende år bliver så smidig som muligt for os landmænd, så landbruget kan imødekomme de klima- og miljømål, som vi skal indfri, lyder det fra Hans Gæmelke.

En hjertesag bliver en mærkesag

Hans Gæmelke, som de sidste mange år har arbejdet med landbrugspolitik, har særligt tre mærkesager, som ligger ham på sinde, og som han vil arbejde for, hvis han bliver genvalgt. Hans Gæmelke vil først og fremmest fortsat gerne være bindeleddet mellem landboforeningerne og L&F, da han finder det afgørende for en stærk landbrugsorganisation, at både de landbrugsfaglige og landbrugspolitiske udfordringer fortsat løftes ind i vores organisation til en seriøs politisk behandling.

- Det er vigtigt, at den primær landmands udfordringer bliver bragt til både faglig og politisk behandling i L&F. I den nye organisation, Landbrug & Fødevarer, må dette forhold ikke svækkes eller tabes. Vi skal arbejde for, at vi har baglandet med os, mener Hans Gæmelke.

I efteråret 2021 vedtog Folketinget et bredt forlig med en ny landbrugsaftale. I løbet af 2022 er den politiske opbakning til dette forlig sat under pres, endda fra nogle partier, som var med i dette forlig.

Dette pres giver en urimelig usikkerhed for dansk landbrug, mener Hans Gæmlke, som også vil arbejde for, at dette forlig ikke sættes yderligere under pres, og at partierne bag forliget skal holdes op på denne aftale.

- Det er uholdbart for dansk landbrug, hvis der løbende skabes usikkerhed omkring erhvervets rammevilkår. Vi er i gang med at levere på de indsatsområder på den politiske aftale omkring landbruget, men det det kræver tid og dermed mulighed for at indfri det krav omkring klima- og miljømålsætninger, som landbrugsaftalen stiller op overfor landbruget, understreger han.

Sidst men ikke mindst betyder EU's nye landbrugsreform, som træder i kraft 1. januar 2023, betydelige ændringer for landbruget, hvor klima, miljø og biodiversitet skal tænkes mere ind i landbrugets dyrkning og forvaltning af de enkelte landbrug.

For Hans Gæmelke er det afgørende, at implementeringen bliver så smidig som muligt, og at den ikke pålægger landbruget mere kontrol og øgede regelsæt som en konsekvens.

- Bestemmelserne bør være enkle og ligetil for landbruget, kun ved forståelige og simple regler kan den grønne omstilling blive en succes.

Læs også