Efterlyser eksempler på meningsløs lovgivning forud for ministerbesøg

Økonomiske sanktioner og påtaler som følge af regler, som virker meningsløse, bliver et vigtigt punkt på dagsordenen, når ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) onsdag aften lægger vejen forbi Vissenbjerg og generalforsamlingen i L&F Centrovice. Et større indsamlingsarbejde er i gang, og målet er at give ministeren flere konkrete eksempler med hjem.

En af de konkrete historier, som ministeren vil få stukket i hånden, er Carsten Hedegaards.

Dybstrøelse, som er på vej til biogasanlægget, må nemlig ikke opbevares natten over på en cementplads uden afløb.

Det ved Carsten Hedegaard alt om efter, at han har fået en påtale og et træk i hektarstøtten på én procent, fordi dybstrøelsen ikke var placeret på den bare jord.

Men selvom kvægbonden nu er mere end bekendt med reglerne for midlertidig opbevaring af dybstrøelse, har det ikke gjort det lettere for ham at forstå rationalet bag reglerne.

- Vi rydder ud dagen før, dybstrøelsen bliver afhentet til biogas, fordi det er hurtigere, og fordi det betyder, at kvæget skal stå i spalterne kortest muligt. En af de dage, hvor vi havde ryddet ud, fik vi uanmeldt besøg af Landbrugsstyrelsen, som påpegede, at dybstrøelse ikke må ligge på cementpladser uden afløb, siger Carsten Hedegaard

Han fortæller, at styrelsen i stedet bad ham lægge dybstrøelsen på jorden ved siden af, hvor den gerne må ligge til opbevaring uden overdække i op til syv dage.

- Problemet er bare, at biogassen ikke vil have det, der har ligget på jorden, på grund af risikoen for at få sten og skidt med, lyder det fra Carsten Hedegaard.

Reglerne for midlertidig opbevaring af dybstrøelse er ifølge L&F Centrovice ikke de eneste, som kan være svære at efterleve og forstå.

Medlemmer skal dele oplevelser

Derfor efterlyser foreningen – forud for generalforsamlingen, som afholdes den 29. marts i Vissenbjerg – flere konkrete eksempler på påtaler og træk i hektarstøtten som følge af lovgivning, som virker meningsløs eller unødigt rigid.

- Mange har givet udtryk for frustrationer i forskellige sammenhænge. Det kan for eksempel være i forbindelse med meningsløse skæringsdatoer, uforklarlige betingelser i tilskudsordninger eller andre konkrete krav, som i det hele taget ikke har en fornuftig forklaring, siger formand for L&F Centrovice, Torben Povlsen og tilføjer:

- Det vil vi gerne hjælpe den nye landbrugsminister med at gøre noget ved. Målet er at samle en række stærke eksempler på lovgivning, som gør det unødigt dyrt og besværligt at drive landbrug – eksempler, som foreningen planlægger at overdrage til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V), når han gæster generalforsamlingen.

- For at kunne blive så præcis i kommunikationen med ministeren som muligt, har vi brug for beskrivelser fra virkeligheden, siger Torben Povlsen.

Minister vil gøre det lettere at være landmand

Jacob Jensen har da også allerede, som minister med ansvar for området, givet udtryk for, at han vil være med til at luge ud i eventuel meningsløs eller unødvendig lovgivning.

- Der skal mere fokus på den primære drift og på godt landmandsskab og mindre på regneark, sagde ministeren, da han tidligere på måneden talte ved generalforsamlingen i VKST.

Overdragelsen af de indgivne eksempler kommer til at foregå i forbindelse med generalforsamlingen. Det er ifølge L&F Centrovice ambitionen, at overdragelsen samtidig bliver startskuddet til et længerevarende samarbejde med minister og embedsværk om at få reduceret mængden af meningsløs lovgivning.

Du kan melde dine eksempler ind på dette link:

https://forms.office.com/e/bKyeQCDMqh

Læs også