Mette Frederiksen tilbagetrækker advarsel til Barbara Bertelsen

En advarsel, som departementschef Barbara Bertelsen modtog i minksagen, bliver nu trukket tilbage af Statsministeriet.

- På baggrund af ovenstående tilbagekalder Statsministeriet den disciplinære advarsel, som du blev tildelt den 24. august 2022, jf. tjenestemandslovens § 24, jf. § 10. Med venlig hilsen Mette Frederiksen.

Det var beskeden til departementschef Barbara Bertelsen fra statsminister Mette Frederiksen den 23. marts 2023. 

Med andre ord har Statsministeriet trukket den advarsel, som Barbara Bertelsen modtog i forbindelse med sin involvering i minksagen, tilbage.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse fredag.

Intet grundlag for disciplinær straf

Den disciplinære advarsel blev meddelt af Statsministeriet som opfølgning på Minkkommissionens beretning den 24. august 2022.

Efter meddelelsen af den disciplinære advarsel blev der som opfølgning på Minkkommissionens beretning gennemført et tjenstligt forhør af rigspolitichef Thorkild Fogde.

Forhørsledelsen fremkom med beretning og indstilling den 10. februar 2023 og fandt, at Thorkild Fogde ikke havde begået nogen tjenesteforseelse, og at der derfor ikke var grundlag for disciplinær straf. Og det får nu implikationer for advarslen til departementschefen:

- Selvom beretningen angår Thorkild Fogdes tjenstlige forhold, har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen med bistand fra Kammeradvokaten konkret vurderet, at beretningen også ændrer grundlaget for den advarsel, som Statsministeriets departementschef blev tildelt, står der i pressemeddelelsen.

- Det skyldes, at forhørsledelsen i modsætning til Minkkommissionen har vurderet, at udmeldingerne på pressemødet den 4. november 2020 og de efterfølgende pressemeddelelser ikke retligt kan karakteriseres som en instruks, står der desuden.

- Efter vurdering af det ændrede grundlag har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indstillet, at statsministeren tilbagekalder den advarsel, som Statsministeriets departementschef blev tildelt. 

Ansættelsesmyndigheden har fulgt indstillingen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Advarslen er derfor tilbagekaldt.

Forhørsledelsens vurdering må forstås således, at der ikke i forbindelse med udmeldingerne på pressemødet om aflivning af alle mink skete en overtrædelse af legalitetsprincippet. På pressemødet den 4. november 2020 blev der således ikke givet instrukser vedrørende aflivning af mink, der krævede hjemmel.

Fra brevet til Barbara Bertelsen

Embedsmænd i Justitsministeriet går også fri

Også kritikken af Justitsministeriets topchef, departementschef Johan Legarth, frafalder.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse fredag.

Efter Minkkommissionens beretning modtog han en irettesættelse, men med afgørelsen af Thorkild Fogdes involvering i minksagen bliver denne også trukket tilbage.

Ligeledes frafalder advarslen, som blev givet til afdelingsleder i Justitsministeriet, Anne-Mette Lyhne Jensen.

- Forhørsledelsen har i modsætning til Minkkommissionen vurderet, at udmeldingerne på pressemødet den 4. november 2020 og de efterfølgende pressemeddelelser ikke retligt kan karakteriseres som en instruks til blandt andre Rigspolitiet om straks at igangsætte og gennemføre aflivning af alle mink, men at der derimod var tale om en overordnet orientering af offentligheden om den politiske beslutning, der var truffet om, at alle mink skulle aflives, og om beslutningens konsekvenser, står der i pressemeddelelsen.

- På baggrund af forhørsledelsens beretning har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen med bistand fra Kammeradvokaten vurderet, at grundlaget for Minkkommissionens kritik af Johan Legarth og Anne-Mette Lyhne Jensen er bortfaldet, og at Johan Legarth og Anne-Mette Lyhne Jensen således ikke har medvirket til tilsidesættelse af legalitetsprincippet eller sandhedspligten i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf, står der endvidere.

Læs også